Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Big Update | Tài liệu học Java Miễn Phí cực chi tiết

Chào tất cả ace, vừa mới đây cafedev hoàn thành việc update toàn bộ series tự học Java từ cơ bản tới nâng cao.

Tự học Java | Lớp File trong Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Java File và các hoạt động khác nhau của nó với sự trợ giúp của các ví dụ.

Tự học Java | Generics trong Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Generics trong Java, cách tạo lớp và phương thức generics và những ưu điểm của nó với sự trợ giúp của các ví dụ.

Tự học Java | Ép kiểu(Casting) trong java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ép kiểu trong Java và các kiểu của nó với sự trợ giúp của các ví dụ.

Tự học Java | Lớp Scanner trong Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Scanner trong Java và các phương thức của nó với sự trợ giúp của các ví dụ.

Giới thiệu về Cafedev

Cafedev là kênh thông tin, sự kiện, hướng dẫn và chia sẻ mọi thứ kiến thức về lập trình mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ, chuyên sâu.