1,250Thành viênThích
1,278Người theo dõiTheo dõi
3,456Người theo dõiTheo dõi
2,500Người theo dõiĐăng Ký

Top các bài viết

[Tự học Python] List trong Python

List giống như các mảng có kích thước động, được khai báo bằng các ngôn ngữ khác (vectơ trong C ++ và ArrayList trong Java). List không nhất thiết phải đồng nhất làm cho nó trở thành một công cụ mạnh nhất trong Python. Một list có thể chứa DataTypes như Integers, String, cũng như các Đối tượng. List có thể thay đổi, và do đó, chúng có thể được thay đổi ngay cả sau khi tạo.