Series tự học Java

Java là một ngôn ngữ lập lập trình, được phát triển bởi Sun Microsystem vào năm 1995, là ngôn ngữ kế thừa trực tiếp từ C/C++ và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Series tự học Kotlin

Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại và hướng tương lai, nó đã và đang thay thế ngôn ngữ Java để phát triển Android.

Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Tư vấn và chia sẻ rất chi tiết về khoá học...

Từ những gì mà các bạn tin tưởng đã trở thành động lực cho Cafedev tiếp tục chia sẻ thêm về các khóa học lập trình Kotlin

Kho Ebook lập trình vs IT

Tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Tư vấn và chia sẻ rất chi tiết về khoá học Kotlin chất lượng...

Từ những gì mà các bạn tin tưởng đã trở thành động lực cho Cafedev tiếp tục chia sẻ thêm về các khóa học lập trình Kotlin

Tư vấn và chia sẻ rất chi tiết về khoá học Java chất lượng...

Từ những gì mà các bạn tin tưởng đã trở thành động lực cho Cafedev tiếp tục chia sẻ thêm về các khóa học lập trình Java một cách chi tiết và dễ hiểu nhất đối với người mới đi vào con đường lập trình.

[Tổng hợp] – Kotlin 1.4.20 phát hành, Android công bố một số mục tiêu...

Bản cập nhật hỗ trợ các tính năng JVM mới như nối chuỗi thông qua invokedynamic, cải thiện hiệu suất và xử lý ngoại lệ cho các dự án KMM và phần mở rộng cho JDK Path: Path (“dir”) / “file.txt”.

Các tin tuần qua – Nền tảng Android sẽ migrate hệ thống xây dựng...

Android đã thông báo rằng họ sẽ chuyển tất cả các hệ thống xây dựng hiện tại của mình sang Bazel.

Apple yêu cầu các developer nhập thông tin về quyền riêng tư của ứng...

Apple đã thông báo rằng vào cuối năm nay, người dùng sẽ có thể tìm hiểu về một số loại dữ liệu mà một số ứng dụng nhất định thu thập và liệu dữ liệu đó có được