MIỄN PHÍ 100% | Series tự học HTML từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

HTML là ngôn ngữ của Hyper Text Markup Language, HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo các giao diện của trang Web, Các phần tử của HTML chia làm nhiều phần như “Phần mở đầu(heading)”, “phần đoạn văn bản”,..

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học HTML
  • Lộ trình học HTML từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách HTML
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online HTML cho người mới
0.2 Video học HTML(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu ngắn gọn dễ hiểu về HTML
1.1 Các Editor + IDE để code HTML tốt nhất hiện nay
1.2 Giới thiệu các thành phần cơ bản trong HTML
 
Phần 2 Kiến thức Cơ bản về HTML
2.0 Phần tử(Elements) trong HTML
2.1 Thuộc tính(Attributes) trong HTML
2.2 Tìm hiểu về Tiêu đề(Heading), Văn bản(Paragraphs) trong HTML
2.3 Kiểu dáng(Styles) trong HTML
2.4 Định dạng văn bản trong HTML
2.5 Trích dẫn(quote) và comments trong HTML
2.6 Màu – Colors trong HTML
2.7 RGB vs RGBA Colors trong HTML
2.8 HEX Colors trong HTML
2.9 HSL vs HSLA Colors trong HTML
2.10 Giới thiệu về Styles – CSS dùng trong HTML
2.11 Liên kết(Link) trong HTML
2.12 Hình(Images) trong HTML
2.13 Bảng – Tables trong HTML
2.14 Danh sách(List) trong HTML
2.15 Các yếu tố khối(block) và nội tuyến(inline) trong HTML
2.16 Thuộc tính class trong HTML
2.17 Thuộc tính id trong HTML
2.18 Cách dùng JavaScript trong HTML
2.19 Tìm hiểu sâu về đường dẫn file trong HTML
2.20 Phần tử Head trong HTML
2.21 Các thành phần layout và kỹ thuật bố cục trong HTML
 
Phần 3 Kiến thức Forms trong HTML
3.0 Tìm hiểu về Form trong HTML
3.1 Các phần tử trong Form của HTML
3.2 Các Input Types trong HTML
3.3 Tìm hiểu về các thuộc tính trong phần tử Input của HTML
3.4 Tìm hiểu về các thuộc tính form trong THML
 
Phần 4 Đồ hoạ(Graphics) trong HTML
4.0 Thế nào là canvas trong đồ hoạ của HTML?
4.1 Tìm hiểu về SVG và sự khác nhau với canvas trong đồ hoạ
 
Phần 5 Đa phương tiện (Media) trong HTML
5.0 Tìm hiểu về Đa phương tiện(Media) trong HTML
5.1 Tìm hiểu các hiển thị video trong THML
5.2 Tìm hiểu Audio trong html
5.3 Cách load video youtube trong HTML
 

Các bài viết liên quan