Series tự học HTML từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học HTML cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Phần mở đầu – Sách và tài liệu

Kho sách HTML
Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Giới thiệu ngắn gọn dễ hiểu về HTML
1.2 Các Editor + IDE để code HTML tốt nhất hiện nay
1.3Giới thiệu các thành phần cơ bản trong HTML

Phần 2 – Kiến thức Cơ bản về HTML

2.0Phần tử(Elements) trong HTML
2.1Thuộc tính(Attributes) trong HTML
2.2Tìm hiểu về Tiêu đề(Heading), Văn bản(Paragraphs) trong HTML
2.3Kiểu dáng(Styles) trong HTML
2.4Định dạng văn bản trong HTML
2.5Trích dẫn(quote) và comments trong HTML
2.6Màu – Colors trong HTML
2.7RGB vs RGBA Colors trong HTML
2.8HEX Colors trong HTML
2.9HSL vs HSLA Colors trong HTML
2.10Giới thiệu về Styles – CSS dùng trong HTML
2.11Liên kết(Link) trong HTML
2.12Hình(Images) trong HTML
2.13Bảng – Tables trong HTML
2.14Danh sách(List) trong HTML
2.15Các yếu tố khối(block) và nội tuyến(inline) trong HTML
2.16Thuộc tính class trong HTML
2.17Thuộc tính id trong HTML
2.18Cách dùng JavaScript trong HTML
2.19Tìm hiểu sâu về đường dẫn file trong HTML
2.20Phần tử Head trong HTML
2.21Các thành phần layout và kỹ thuật bố cục trong HTML

Phần 3 – Kiến thức Forms trong HTML

3.0Tìm hiểu về Form trong HTML
3.1Các phần tử trong Form của HTML
3.2Các Input Types trong HTML
3.3Tìm hiểu về các thuộc tính trong phần tử Input của HTML
3.4Tìm hiểu về các thuộc tính form trong THML

Phần 4 – Đồ hoạ(Graphics) trong HTML

4.0Thế nào là canvas trong đồ hoạ của HTML?
4.2Tìm hiểu về SVG và sự khác nhau với canvas trong đồ hoạ

Phần 5 – Đa phương tiện (Media) trong HTML

5.0Tìm hiểu về Đa phương tiện(Media) trong HTML
5.1Tìm hiểu các hiển thị video trong THML
5.2Tìm hiểu Audio trong html
5.3Cách load video youtube trong HTML

Nguồn và tài liệu tiếng anh tham khảo:

Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập 2 link sau:

=> Nơi đăng ký 1

=> Nơi đăng ký 2