Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

So sánh

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

So sánh | Vue vs React vs… Svelte?!

Chào mừng bạn đến với Cafedev - ngôi nhà chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về lập trình và công nghệ! Trong thế giới phát triển phần mềm hiện nay, việc lựa chọn framework phù hợp là một thách thức không nhỏ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự so sánh giữa ba framework phổ biến nhất hiện nay: Vue, React và Svelte.

Tự học PHP | So sánh lớp Abstract vs Interfaces

Lớp trừu tượng chỉ trừu tượng hoá một phần cũng được, có nghĩa là nó vừa thực hiện trừu tượng và không trừu tượng cùng một lúc.

Tự học Git | So sánh Git vs Mercurial

Mercurial và Git đều là hai hệ thống điều khiển phiên bản phân tán khá giống nhau và phổ biến nhất

Tự học Git | So sánh Git vs SVN

Apache Subversion hay SVN là một trong những hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung phổ biến nhất

Tự học Git | So sánh Git vs GitHub

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở có sẵn cho tất cả mọi người với chi phí bằng không

Chủ đề hot