Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

So sánh

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Tự học PHP | So sánh lớp Abstract vs Interfaces

Lớp trừu tượng chỉ trừu tượng hoá một phần cũng được, có nghĩa là nó vừa thực hiện trừu tượng và không trừu tượng cùng một lúc.

Tự học Git | So sánh Git vs Mercurial

Mercurial và Git đều là hai hệ thống điều khiển phiên bản phân tán khá giống nhau và phổ biến nhất

Tự học Git | So sánh Git vs SVN

Apache Subversion hay SVN là một trong những hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung phổ biến nhất

Tự học Git | So sánh Git vs GitHub

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở có sẵn cho tất cả mọi người với chi phí bằng không

Khi nào nên chọn Visual Studio Code hay Visual Studio?

Việc quyết định giữa Visual Studio Code và Visual Studio có thể phụ thuộc nhiều vào phong cách làm việc của bạn cũng như hỗ trợ ngôn ngữ và các tính năng bạn cần. Đây là cách quyết định

Chủ đề hot