Cafedev chia sẻ toàn bộ series tự học từ cơ bản tới nâng cao được cập nhật liên tục và mới nhất dưới đây

MIỄN PHÍ 100% | Các Series tự học lập trình từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Đây là nơi chia sẻ tất cả mọi thứ về code, ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh nghiệm, tài liệu, xu thế lập trình,.v..v..cho Devloper

Trong series bao gồm:

  • Tập hợp nhiều Series tự học đầy đủ và dễ hiểu...
  • Trong mỗi series tự học sẽ có cả ebook, tài liệu và video hướng dẫn được cập nhật liên tục.
  • Lộ trình học lập trình từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
  • Tổng hợp, chọn lọc các câu hỏi phỏng vấn hay nhất trong mỗi Series tự học
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách lập trình chọn lọc
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học lập trình online
0.2 Tổng hợp video hướng dẫn học lập trình
 
Phần 1 Các ngôn ngữ lập trình cơ bản
1.0 Lộ trình học lập trình cho người mới cực chi tiết tới khi đi làm
1.1 Series tự học C/C++ từ cơ bản tới nâng cao
1.2 Series tự học Java/Java Core từ cơ bản tới nâng cao
1.3 Series tự học Python từ cơ bản tới nâng cao
 
Phần 2 Lập trình web
2.0 Lộ trình chi tiết học lập trình Web
2.1 Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao
2.2 Series tự học HTML từ cơ bản tới nâng cao
2.3 Series tự học CSS từ cơ bản tới nâng cao
2.4 Series tự học AngulaJS từ cơ bản tới nâng cao
2.5 Series tự học PHP từ cơ bản tới nâng cao
2.6 Series tự học jQuery từ cơ bản tới nâng cao
2.7 Series tự học Vuejs từ cơ bản tới nâng cao
 
Phần 3 Lập trình mobile
3.0 Series tự học Swift từ cơ bản tới nâng cao
3.1 Series tự học SwiftUI từ cơ bản tới nâng cao
3.2 Series tự học Combine từ cơ bản tới nâng cao
3.3 Series tự học Flutter từ cơ bản tới nâng cao
 
Phần 4 Lập trình cơ sở dữ liệu, thuật toán,..v.v..
4.0 Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao
4.1 Series tự học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật từ cơ bản tới nâng cao
4.2 Series tự học Machine Learning(Máy học) từ cơ bản tới nâng cao
4.3 Series tự học Git từ cơ bản tới nâng cao
4.4 Series tự học Jenkins từ cơ bản tới nâng cao
4.5 Series tự học DevOps từ cơ bản tới nâng cao
4.6 Series tự học AI(Artificial Intelligence) từ cơ bản tới nâng cao
 
Phần 5 Series liên quan tới developer
5.0 Series tự học AWS từ cơ bản tới nâng cao
5.1 Series tự học Design Pattern từ cơ bản tới nâng cao
 

Các bài viết liên quan