MIỄN PHÍ 100% | Series tự học DevOps từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

DevOps là sự kết hợp của hai từ, một là Phát triển và một là Vận hành. Đó là văn hóa để thúc đẩy quá trình phát triển và hoạt động của tập thể. Hướng dẫn DevOps sẽ giúp bạn tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về DevOps và cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu về các công cụ DevOps khác nhau như Git, Ansible, Docker, Puppet, Jenkins, Chef, Nagios và Kubernetes.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học DevOps
  • Lộ trình học DevOps từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách DevOps
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online DevOps cho người mới(Đang cập nhật...)
0.2 Video học DevOps(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Kiến thức về DevOps
1.0 Giới thiệu chi tiết nhất về DevOps cho người mới
1.1 Tìm hiểu chi tiết về kiến trúc của DevOps
1.2 Vòng đời(Lifecycle) của DevOps như thế nào?
1.3 Hiểu về quy trình làm việc và các nguyên tắc trong DevOps
1.4 Giới thiệu về các công cụ phổ biến dùng trong DevOps
1.5 Hiểu về Tự động hóa trong DevOps
1.6 Kỹ sư DevOps sẽ như thế nào?
1.7 Hiểu về các quy trình hoạt động của DevOps(DevOps Pipeline)
1.8 Tìm hiểu về Azure DevOps
1.9 Tìm hiểu cơ bản về AWS DevOps
1.10 Các chứng nhận đào tạo về DevOps bạn nên biết
1.11 Tự học DevOps | So sánh DevOps vs Agile
 
Phần 2 Câu hỏi phỏng vấn về DevOps
2.0 Các câu hỏi phỏng vấn DevOps - Phần 1
2.1 Các câu hỏi phỏng vấn DevOps - Phần 2
2.2 Các câu hỏi phỏng vấn DevOps - Phần 3
 
Phần 3 Các dẫn dữ dụng các công cụ cho DevOps
3.0 Hướng dẫn sử dụng Git
3.1 Hướng dẫn sử dụng Jenkins
3.2 Hướng dẫn sử dụng Jira
 

Các bài viết liên quan