Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Phát hành Node.js 15 đi kèm với hỗ trợ npm 7 và cập nhật...

Node.js đã được cập nhật lên phiên bản 15. Node.js 15 sẽ thay thế Node.js 14 trên dòng phát hành hiện tại của nhóm và Node.js 14 đã được chuyển sang hỗ trợ dài hạn.

GraphQL Editor 3.0 được phát hành, tích hợp Applitools với GitHub và Microsoft, và...

Ngày 27/10/2020 - Đã có phiên bản mới nhất của GraphQL Editor. Tính năng chính trong bản phát hành 3.0 là khả năng tạo điều kiện và quản lý một lược đồ GraphQL.

Phát hành Next.js 10 với nhiều tính năng mới để phát triển front-end cực...

Ngày 27/10/2020, Framework React Next.js mới được phát hành phiên bản cập nhật mới để phát triển front-end. Vercel, công ty Next.js,

[Tự học Javascript] Bài tập + full bài hướng dẫn về Handle Error, Promise,...

Cụ thể, trong bài tập Javascript này chúng ta sẽ làm quen với Handle Error, Promise, Async, await.

Apple cho biết Swift 5.3 ra mắt với hiệu suất, năng suất tốt hơn

Apple chào hàng Swift mới với những cải tiến hiệu suất cực lớn của Swift 5.3 trong việc xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ Objective-C có kế thừa nó.

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...