MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Flutter từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Flutter là một bộ công cụ giao diện người dùng để tạo các ứng dụng nhanh, đẹp, được biên dịch nguyên bản cho thiết bị di động, web và máy tính để bàn với một ngôn ngữ lập trình và cơ sở code duy nhất.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học git
  • Lộ trình học Flutter từ cơ bản tới nâng cao
  • Thực hành từng widget cơ bản và các vấn đề nâng cao với ví dụ chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây

👉 Kho khoá học lập trình online chọn lọc(Cập nhật liên tục...)
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Flutter
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Video học Flutter(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu chi tiết về Flutter và Series tự học Miễn Phí
1.1 Cài đặt Flutter với Android Studio
1.2 Tạo ứng dụng Flutter đầu tiên và giải thích chi tiết các trong project
1.3 Kiến trúc của Flutter
1.4 Sự khác biệt giữa Flutter và React native
1.5 Giới thiệu lập trình với ngôn ngữ Dart
 
Phần 2 Kiến thức cơ bản về Flutter
2.0 Giới thiệu chi tiết về widgets và một số widgets cần phải biết trong Flutter
2.1 Tìm hiểu về bố cụ(layout) giao diện trong Flutter
2.2 Tự học Flutter | Tìm hiểu về Cử chỉ(Gestures) với giao diện trong Flutter
2.3 Tìm hiểu về cách quản lý state(trạng thái) trong Flutter
2.4 Tìm hiểu về các IDE dùng để code Flutter
 
Phần 3 Tìm hiểu về Widgets cần phải biết và hiểu
3.0 Tìm hiểu về widget Scaffold trong Flutter
3.1 Tìm hiểu về widget Container trong Flutter
3.2 Tìm hiểu về widget Row và Column trong Flutter
3.3 Tìm hiểu về widget Text trong Flutter
3.4 Tìm hiểu về widget Textfield trong Flutter
3.5 Tìm hiểu về widget button trong Flutter
3.6 Tìm hiểu về widget Stack trong Flutter
3.7 Tìm hiểu về các widget về Forms trong Flutter
3.8 Tìm hiểu về widget Alert Dialogs trong Flutter
3.9 Tìm hiểu về widget Icon trong Flutter
3.10 Tìm hiểu về widget Image trong Flutter
3.11 Tìm hiểu về widget Card trong Flutter
3.12 Tìm hiểu về widget Tabbar trong Flutter
3.13 Tìm hiểu về widget Drawer trong Flutter
3.14 Tìm hiểu về widget list trong Flutter
3.15 Tìm hiểu về widget GridView trong Flutter
3.16 Tìm hiểu về widget Checkbox trong Flutter
3.17 Tìm hiểu về widget radio button trong Flutter
3.18 Tìm hiểu về widget Progress Bar trong Flutter
3.19 Tìm hiểu về widget Snackbar trong Flutter
3.20 Tìm hiểu về widget Tooltip trong Flutter
3.21 Tìm hiểu về widget Slider trong Flutter
3.22 Tìm hiểu về widget Switch trong Flutter
3.23 Tìm hiểu về widget Charts trong Flutter
3.24 Tìm hiểu về widget Bottom Navigation Bar trong Flutter
3.25 Tìm hiểu về widgets theme trong Flutter
3.26 Tìm hiểu về widget Table trong Flutter
3.27 Tìm hiểu về animation trong Flutter
 
Phần 4 Phần nâng cao
4.0 Tìm hiểu về Navigation and Routing trong Flutter
4.1 Tìm hiểu về Android Platform-Specific Code trong từng nền tảng
4.2 Tìm hiểu về Flutter Packages
4.3 Tìm hiểu về Google Maps trong Flutter
4.4 Tìm hiểu về API REST trong Flutter
4.5 Tìm hiểu về Database trong Flutter
4.6 Tìm hiểu về Testing trong Flutter
 
Phần 5 So sánh
5.0 So sánh mọi thứ giữ Flutter vs Xamarin
5.1 So sánh mọi thứ giữ Flutter vs Kotlin
5.2 So sánh mọi thứ giữ Flutter vs Ionic
 
Phần 6 Phỏng vấn
6.0 Các câu hỏi phỏng vấn Flutter phần 1
6.1 Các câu hỏi phỏng vấn Flutter phần 2
6.2 Các câu hỏi phỏng vấn Flutter phần 3
 
 

Các bài viết liên quan