MIỄN PHÍ 100% | Chia sẻ kho tài liệu IT và Ebook lập trình cực hay

Đây là kho tài liệu có giá trị khá lớn và nó liên quan tới nhiều mảng như IT, Tin học, Lập trình, Test…những cuốn liên quan tới CNTT(cả Tiếng Anh và Tiếng Việt), được cafedev đã mua bản quyền, sưu tầm và chia sẻ lại cho ace nhắm giúp ace nâng cao kiến thức của mình với những cuối sách hay và có giá trị cao trong thực tế làm việc.

👉 Nơi đăng ký mua ebook lập trình, sách công nghệ thông tin tại đây 👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần 1 Sách về ngôn ngữ lập trình cơ bản và phổ biến
1.0 Sách về C/C++ cực hay cho ace
1.1 Sách về C# cực hay cho ace
1.2 Sách về Java cực hay cho ace
1.3 Sách về Python cực hay cho ace
1.4 Sách về Cơ sở dữ liệu cực hay cho ace
1.5 Tài liệu Tiếng Việt hay để học SQL đẩy đủ nhất hiện nay
1.6 Review và chia sẻ sách về FORTRAN cực hay cho ace
1.7 Sách về Assembly Language(MIPS) cực hay cho ace
 
Phần 2 Sách dành cho Frontend và Backend Developer
2.0 Review và chia sẻ sách về Javascript cực hay cho ace
2.1 Sách về NodeJS cực hay cho ace
2.2 Sách về ReactJS cực hay cho ace
2.3 Sách về HTML/CSS cực hay cho ace
2.4 Sách về Java for Web cực hay cho ace
2.5 Sách về Golang cực hay cho ace
2.6 Sách về Machine Deep Learning với python,TensorFlow cực hay cho ace
2.7 Review và chia sẻ sách về Spring Framework, Sprint boot cực hay
2.8 Review và chia sẻ sách về Scala cực hay
2.9 Review và chia sẻ sách Microservices với Java cực hay
2.10 Review và chia sẻ sách về ExpressJS cực hay cho ace
2.11 Sách về Full Stack Web Development cực hay cho ace
 
Phần 3 Sách dành cho Mobile Developer
3.0 Sách về lập trình Android cực hay cho ace
3.1 Sách về lập trình iOS, watchOS, tvOS cực hay cho ace
3.2 Sách về kỹ thuật lập trình iOS cực hay cho ace
 
Phần 4 Sách dành cho Hacker
4.0 TReview và chia sẻ sách về Hack, Cyber Security cực hay cho ace
 
Phần 5 Sách dành cho Tester
5.0 Sách về testing cực hay và hữu ích dành cho cả developer và tester
 
Phần 6 Sách Nhúng + điện tử
6.0 Review và chia sẻ sách về Raspberry Pi cực hay
6.2 Sách về Hệ thống nhúng(Embedded Systems) cực hay cho ace
 
Phần 7 Trí tuệ nhân tạo(AI) + ML(Máy học)
7.0 Sách về Machine Deep Learning với python,TensorFlow cực hay cho ace
.7.2 Review và chia sẻ sách về AI(Natural Language Processing) với python cực hay cho ace
 
Phần 8 Sách công nghệ khác + Phỏng vấn(interview)
8.0 Review và chia sẻ sách hay về Scala cực hay
.8.1 Review và chia sẻ sách hay về Regular Expressions cho các ngôn ngữ như C,Java,PHP, Python…. cực hay
.8.2 Review và chia sẻ sách về AI(Natural Language Processing) với python cực hay cho ace
.8.3 Review và chia sẻ sách hay về thuật toán trading, tài chính với python hoặc C++ cực hay
.8.4 Review và chia sẻ sách về Phỏng Vấn Java cực hay cho ace
.8.5 Sách về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho mọi ngôn ngữ cực hay cho ace
.8.6 Review và chia sẻ sách về Bash(Command Line) cực hay cho ace
.8.7 Sách về Design Pattern, Clean code, Scrum cực hay cho ace
.8.8 Sách về Computer Vision, OpenCV cực hay cho ace
 
Phần 9 Sách công nghệ khác + Phỏng vấn(interview)
9.0 Đang cập nhật...