MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Git từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán code nguồn mở. Nó được thiết kế để xử lý các dự án từ nhỏ đến lớn với tốc độ và hiệu quả cao. Nó được phát triển để điều phối công việc giữa các developer.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học git
  • Lộ trình học git từ cơ bản tới nâng cao
  • Thực hành từng câu lệnh git với ví dụ chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách git
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Video học git(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu chi tiết về Git và tại sao lại sử dụng nó?
1.1 GitHub là gì?
1.2 So sánh Git vs GitHub
1.3 So sánh Git vs SVN
1.4 So sánh Git vs Mercurial
1.5 Tìm hiểu cách Input and Output trong Java
1.6 Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát phiên bản Git
 
Phần 2 Cài đặt và kiến thức cơ bản về Git
2.0 Cách cài đặt Git trên Windows
2.1 Cài đặt Git trên Ubuntu
2.2 Cài đặt Git trên Mac
2.3 Cách thiết lập môi trường cho Git
2.4 Giới thiệu một số công cụ của Git
2.5 Một số thuật ngữ trong Git bạn nên biết
2.6 Các câu lệnh cơ bản trong Git
2.7 Tìm hiểu cơ bản về Git Flow
 
Phần 3 Git Cheat Sheet
3.0 Bảng tóm tắt lệnh Git bỏ túi cho ace developer
 
Phần 4 Các lệnh liên quan tới Dàn dựng & commits
4.0 Lệnh git init
4.1 Lệnh git add
4.2 Lệnh git commit
4.3 Lệnh git clone
4.4 Lệnh git Stash
4.5 Tìm hiểu file .gitignore
4.6 git fork - phân nhánh
4.7 Tìm hiểu về kho lưu trữ trên git(Repository)
4.8 Tìm hiểu về index(Chỉ số , chỉ mục, vùng dàn dựng) trong git
4.9 Git Head là gì?
4.10 Thuật ngữ Origin và Master
4.11 Lệnh git remote
4.12 Git tags là gì? - (Đang cập nhật…)
 
Phần 5 Các thao tác hoàn lại, hồi lại hay đặt lại trong git
5.0 Lệnh git checkout
5.1 Câu lệnh git revert(hoàn lại, hồi lại các tác vụ đã làm)
5.2 Câu lệnh git reset(đặt lại)
5.3 Lệnh git rm
 
Phần 6 Kiểm tra các thay đổi, xem lịch sử trong git
6.0 Lệnh git log - Cách xem nhật ký của git
6.1 Câu lệnh Git Diff
6.2 Lệnh git status
 
Phần 7 Phân nhánh và hợp nhất
7.0 Phân nhánh(git branch) trong git
7.1 Lệnh git merge - hợp nhất nhánh và giải quyết xung đột
7.2 Lệnh git rebase
7.3 Squash trong git
 
Phần 8 Cách phối hợp dữ liệu trong git
8.0 Tìm nạp các commit (lệnh git fetch) trong git
8.1 Lệnh git pull
8.2 Lệnh git push
 
Phần 9 Các câu hỏi hay phỏng vấn về git
9.0 Các câu hỏi phỏng vấn về Git cực hay phần 1
9.1 Các câu hỏi phỏng vấn về Git cực hay phần 2
9.2 Các câu hỏi phỏng vấn về Git cực hay phần 3
 

Các bài viết liên quan