Series tự học Swift từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học SwiftUI từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học Swift Combine trong từ cơ bản tới nâng cao

Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Tương lai của phát triển iOS với Flutter

Trong bối cảnh thú vị này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá "Tương lai của phát triển iOS với Flutter". Cùng đồng hành để bắt kịp xu hướng,

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Tương lai của phát triển iOS với Flutter

Trong bối cảnh thú vị này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá "Tương lai của phát triển iOS với Flutter". Cùng đồng hành để bắt kịp xu hướng,

ConnectKit lưu trữ các API quan trọng của App Store Connect và tạo ‘Lối...

Một ứng dụng iOS mới có tên ConnectKit giúp các developer lưu trữ các API quan trọng Kết nối App Store của họ và tạo 'Lối tắt' cho các hành động hữu ích.

Apple phát hành nhánh TensorFlow với tốc độ tăng tốc cho máy Mac M1

Apple cho biết phiên bản TensorFlow do M1 biên dịch mang lại hiệu suất nhanh hơn vài lần trên một số điểm chuẩn, trong khi vẫn chạy các tập lệnh TensorFlow hiện có.

Mô hình đồng thời(concurrency) trong ngôn ngữ Swift được đề xuất phát triển từ...

Các kế hoạch đang được tiến hành để trang bị ngôn ngữ Swift của Apple với mô hình đồng thời(concurrency model) "hạng nhất".

Apple yêu cầu các developer nhập thông tin về quyền riêng tư của ứng...

Apple đã thông báo rằng vào cuối năm nay, người dùng sẽ có thể tìm hiểu về một số loại dữ liệu mà một số ứng dụng nhất định thu thập và liệu dữ liệu đó có được