Series tự học Swift từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học SwiftUI từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học Swift Combine trong từ cơ bản tới nâng cao

Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Tự học Swift

Apple cho biết Swift 5.3 ra mắt với hiệu suất, năng...

Apple chào hàng Swift mới với những cải tiến hiệu suất cực lớn của Swift 5.3 trong việc xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ Objective-C có kế thừa nó.

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Apple cho biết Swift 5.3 ra mắt với hiệu suất, năng suất tốt hơn

Apple chào hàng Swift mới với những cải tiến hiệu suất cực lớn của Swift 5.3 trong việc xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ Objective-C có kế thừa nó.

Review và chia sẻ sách về kỹ thuật lập trình iOS cực hay cho...

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace về kỹ thuật lập trình iOS: Push, design patterns, vapor, Data structres-Algorithms.... Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Review và chia sẻ sách về lập trình iOS, watchOS, tvOS cực hay cho...

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình iOS, watchOS, tvOS. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

[Tự học Swift Combine] Kiến thức cơ bản về Swift Combine cho người mới

Combine là framework khai báo của Swift để xử lý các giá trị theo thời gian thực. Nó áp dụng mô hình phản ứng(reactive - có một sự kiện gì đó xảy ra thì chúng ta sẽ nhận được phản ứng nào đó mà chúng ta đã định nghĩa) trong lập trình, khác với mô hình hướng đối tượng đang thịnh hành trong cộng đồng phát triển iOS. Các framework nổi tiếng chúng ta thường dùng có áp dụng reacttive như: RxSwift, RxCoccoa, React Native,....

[Tự học Swift] Hiểu rõ Optional cho người mới bắt đầu

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu Optional trong Swift. Nó chính là một trong những yếu tố làm cho swift có tính an toàn. Vậy thì Optional là gì? Và vì sao nó lại làm cho ngôn ngữ Swift trở nên an toàn.