Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Giới thiệu về Cafedev

Cafedev là kênh thông tin, sự kiện, hướng dẫn và chia sẻ mọi thứ kiến thức về lập trình mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ, chuyên sâu.

Series tự học C/C++

Tìm hiểu và học cách sử dụng C/C++ từ cơ bản nhất đến nâng cao cho các lập trình viên

BIG UPDATE series tự học C/C++

Chào tất cả ace, vừa mới đây cafedev hoàn thành việc update toàn bộ series tự học C/C++ từ cơ bản tới nâng cao. Nhận thấy nhu cầu về học và làm việc với C/C++

Tự học C/C++ | Giới thiệu các thuật toán thư viện chuẩn

Các lập trình viên mới thường dành nhiều thời gian để viết các vòng lặp tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ tương đối đơn giản

Tự học C/C++ | Giới thiệu về trình vòng lặp(iterators)

Lặp lại thông qua một mảng (hoặc cấu trúc khác) dữ liệu là một việc khá phổ biến trong lập trình. Và cho đến nay,

Tự học C/C++ | Con trỏ tới con trỏ và mảng đa chiều động

Một con trỏ tới một con trỏ chính xác là những gì bạn mong đợi: một con trỏ giữ địa chỉ của một con trỏ khác.

Tự học C/C++ | Lựa chọn thành viên với con trỏ và tham chiếu

Thông thường có một con trỏ hoặc một tham chiếu đến một cấu trúc (hoặc lớp). Như bạn đã học trước đây,