Series tự học C/C++

Tìm hiểu và học cách sử dụng C/C++ từ cơ bản nhất đến nâng cao cho các lập trình viên

[Tự học C++] Bài tập tổng hợp, nâng cao dành cho C++

1. Áp dụng function template để giải các bài tập sau, 2. Có 4 yêu cầu sắp xếp trên một dãy số nguyên như sau:

Serise hướng dẫn gỡ lỗi(Debugging) chương trình C++ cho người mới

Cafedev chia sẽ cho các anh em mới lập trình C++ một số cách, thủ thuật và quy trình debug chương trình C++ của bạn để sửa lỗi cho nó.

[Tự học C++] Debugging – Tìm kiếm vấn đề trước khi chúng trở thành...

Khi bạn mắc một lỗi ngữ nghĩa, lỗi đó có thể hoặc không thể nhận thấy ngay lập tức khi bạn chạy chương trình của mình. Một vấn đề có thể ẩn mà không bị phát hiện trong code của bạn trong một thời gian dài trước khi code mới được giới thiệu hoặc hoàn cảnh thay đổi khiến nó biểu hiện như một sự cố chương trình

[Tự học C++] Debugging – Chiến thuật sửa lỗi cơ bản trong C++

Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá một chiến lược tìm kiếm các vấn đề bằng cách chạy các chương trình của chúng ta và sử dụng phỏng đoán để giải quyết vấn đề. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến thuật cơ bản để thực sự đoán ra và thu thập thông tin để giúp tìm ra vấn đề.

[Tự học C++] Debugging – Chiến lược gỡ lỗi trong C++

Khi gỡ lỗi một chương trình, trong hầu hết các trường hợp, phần lớn thời gian của bạn sẽ được dành để cố gắng tìm ra lỗi thực sự ở đâu. Sau khi tìm thấy sự cố, các bước còn lại (khắc phục sự cố và xác thực rằng sự cố đã được khắc phục) thường không đáng kể.