MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Vuejs từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Vue (phiên âm /vjuː/, đọc giống như từ view) là một framework Javascript tiên tiến trong xây dựng giao diện người dùng, không giống như các framework khác, Vue được xây dựng từ những dòng code cơ bản nhất nhằm tối ưu tốc độ. Thư viện của Vue chỉ tập trung vào lớp hiển thị, rất đơn giản để tiếp cận và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống khác. Vue cũng có khả năng cung cấp các ứng dụng web đơn trang Single Page Application (toàn bộ website chỉ là một trang) cho phép kết hợp với nhiều các công cụ hiện đại, như Laravel chẳng hạn..

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Python
  • Lộ trình học Series từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Python
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Vuejs cho người mới
0.2 Video học Vuejs(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Tự học Vuejs | Giới thiệu về Vuejs là gì?
1.1 Tự học Vuejs | Học lướt nhanh Vuejs
 
Phần 2 Kiến thức cơ bản và cần thiết
2.0 Tự học Vuejs | Tạo Ứng Dụng Vue
2.1 Tự học Vuejs | Hiểu về Cú pháp Mẫu(Template) trong Vuejs
2.2 Tự học Vuejs | Hiểu về Cơ bản về Phản ứng trong Vuejs
2.3 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Computed Properties trong Vuejs
2.4 Tự học Vuejs |Tìm hiểu về Ràng Buộc(Bindings) Lớp và Kiểu trong Vuejs
2.5 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Điều kiện Render trong Vuejs
2.6 Làm thế nào để in mà không có dòng mới trong Python?
2.7 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về List Rendering
2.8 Tự học Vuejs | Xử lý sự kiện trong Vue.js
2.9 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về ràng buộc đầu vào của Form trong Vuejs
2.10 Tự học Vuejs | Tìm hiểu Lifecycle Hooks
2.11 Tự học Vuejs | Hiểu về Watchers trong Vuejs
2.12 Tự học Vuejs | Tìm hiểu Template Refs trong Vuejs
2.13 Tự học Vuejs | Cơ bản về Vuejs với Components
 
Phần 3 Các thành phần nâng cao
3.0 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Đăng ký Thành phần trong Vuejs
3.1 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Props trong Vuejs
3.2 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Sự kiện của Component trong Vuejs
3.3 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Component v-model trong Vuejs
3.4 Tự học Vuejs | Tìm hiểu Thuộc Tính Fallthrough trong Vuejs
3.5 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Slots trong Vuejs
3.6 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Provide / Inject trong Vuejs
3.7 Tự học Vuejs | Giới thiệu về các thành phần bất đồng bộ
 
Phần 4 Khả năng tái sử dụng trong Vuejs
4.0 Tự học Vuejs | Hiểu về Composables trong Vuejs
4.1 Tự học Vuejs | Hiểu về Custom Directives trong Vuejs
4.2 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Plugins trong Vuejs
 
Phần 5 Hiểu về các thành phần tích hợp
5.0 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Transition trong Vuejs
5.1 Tự học Vuejs | Hiều về TransitionGroup trong Vuejs
5.2 Tự học Vuejs | Tìm hiểu KeepAlive trong Vuejs
5.3 Tự học Vuejs |Tìm hiểu về Teleport trong Vuejs
5.4 Tự học Vuejs |Tìm hiểu về Suspense trong Vuejs
 
Phần 6 Khả năng mở rộng quy mô
6.0 Tự học Vuejs | Các Thành Phần Đơn Tệp trong Vuejs
6.1 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Tooling trong Vuejs
6.2 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Routing trong Vuejs
6.3 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Quản lý Trạng thái trong Vuejs
6.4 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Testing trong Vuejs
6.5 Tự học Vuejs | Tìm hiểu Server-Side Rendering (SSR) trong Vuejs
 
Phần 7 Các thực hành tốt với Vuejs
7.0 Tự học Vuejs | Hiểu về cách triển khai project Vuejs trong môi trường prod
7.1 Tự học Vuejs | Hiệu suất của ứng dụng Vuejs
7.2 Tự học Vuejs | Khả năng Tiếp cận(accessibility)
7.3 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Bảo mật trong Vuejs
 
Phần 8 Sử dụng TypeScript với Vuejs
8.0 Tự học Vuejs | Sử dụng Vue với TypeScript
8.1 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về TypeScript và Composition API trong Vuejs
8.2 LTự học Vuejs | TypeScript sử dụng Options API
 
Phần 9 Khám phá thêm
9.0 Tự học Vuejs | Cách Sử Dụng Vue
9.1 Tự học Vuejs | Các câu hỏi về Composition API bạn nên biết
9.2 Tự học Vuejs | Hệ thống Phản ứng Sâu Hơn trong Vuejs
9.3 Tự học Vuejs | Tìm hiểu về Cơ chế Rendering trong Vuejs
9.4 Tự học Vuejs |Hiểu về cách Render Functions & JSX trong Vuejs
9.5 Tự học Vuejs | Vuejs và Web Components
9.6 Tự học Vuejs | Kỹ Thuật Animation trong Vue.js
 
Phần 10 Tổng hợp bài tập Vuejs từ dễ tới nâng cao + full hướng dẫn
 

Các bài viết liên quan