Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin..

Bao gồm tuyển tập các ebook hay nhất hiện nay và đăng ký yêu cầu nhận ebook trên amazon, ebay..v..v... một cách nhanh nhất và tiện lợi.

Kinh nghiệm phỏng vấn

[Tự học CSS] Tổng hợp các đơn vị được dùng trong...

Cafedev chia sẻ cho ace tất các các đơn vị trong css để chúng ta dùng khi thiết kế UI cho web, canh chỉnh chiều cao, layout cho web..

Review và chia sẻ sách về ReactJS cực hay cho ace

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình với ReactJS. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Review và chia sẻ sách về kỹ thuật lập trình iOS cực hay cho...

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace về kỹ thuật lập trình iOS: Push, design patterns, vapor, Data structres-Algorithms.... Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Review và chia sẻ sách về lập trình iOS, watchOS, tvOS cực hay cho...

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình iOS, watchOS, tvOS. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Review và chia sẻ sách về lập trình Android cực hay cho ace

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình Android. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Review và chia sẻ sách về Computer Vision, OpenCV cực hay cho ace

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình với Computer Vision, OpenCV. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

Review và chia sẻ sách về Design Pattern, Clean code, Scrum cực hay cho...

Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace về Design Pattern, Clean code, Scrum. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.