Tin tức mới nhất cho Developer, ITer

Các phương pháp phát hành .NET 5, loại bỏ .NET Standard, Core và Framework

Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng với việc phát hành .NET 5, một số sản phẩm .NET sẽ được hợp nhất thành một bản phát hành .NET duy nhất. Điều này bao gồm .NET Core, .NET Framework và .NET Standard.

Google Firebase thêm các khối xây dựng mới để tăng tốc phát triển ứng dụng

Google đang cập nhật nền tảng di động Firebase với các khối xây dựng mới để tăng tốc phát triển ứng dụng. Công ty đã đưa ra một số thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh Firebase 2020 vào tuần này.

Phát hành Node.js 15 đi kèm với hỗ trợ npm 7 và cập nhật xử lý các từ chối

Node.js đã được cập nhật lên phiên bản 15. Node.js 15 sẽ thay thế Node.js 14 trên dòng phát hành hiện tại của nhóm và Node.js 14 đã được chuyển sang hỗ trợ dài hạn.

GraphQL Editor 3.0 được phát hành, tích hợp Applitools với GitHub và Microsoft, và React 17

Ngày 27/10/2020 - Đã có phiên bản mới nhất của GraphQL Editor. Tính năng chính trong bản phát hành 3.0 là khả năng tạo điều kiện và quản lý một lược đồ GraphQL.

Apple cho biết Swift 5.3 ra mắt với hiệu suất, năng suất tốt hơn

Apple chào hàng Swift mới với những cải tiến hiệu suất cực lớn của Swift 5.3 trong việc xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ Objective-C có kế thừa nó.

Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin..

Bao gồm tuyển tập các ebook hay nhất hiện nay và đăng ký yêu cầu nhận ebook trên amazon, ebay..v..v... một cách nhanh nhất và tiện lợi.

Thông tin và hướng dẫn

Các phương pháp phát hành .NET 5, loại bỏ .NET Standard,...

Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng với việc phát hành .NET 5, một số sản phẩm .NET sẽ được hợp nhất thành một bản phát hành .NET duy nhất. Điều này bao gồm .NET Core, .NET Framework và .NET Standard.

Mạng xã hội

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Lập trình mobile vs đa nền tảng

Các bài viết gần đây

Các phương pháp phát hành .NET 5, loại bỏ .NET Standard, Core và Framework

Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng với việc phát hành .NET 5, một số sản phẩm .NET sẽ được hợp nhất thành một bản phát hành .NET duy nhất. Điều này bao gồm .NET Core, .NET Framework và .NET Standard.

Google Firebase thêm các khối xây dựng mới để tăng tốc phát triển ứng...

Google đang cập nhật nền tảng di động Firebase với các khối xây dựng mới để tăng tốc phát triển ứng dụng. Công ty đã đưa ra một số thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh Firebase 2020 vào tuần này.

Phát hành Node.js 15 đi kèm với hỗ trợ npm 7 và cập nhật...

Node.js đã được cập nhật lên phiên bản 15. Node.js 15 sẽ thay thế Node.js 14 trên dòng phát hành hiện tại của nhóm và Node.js 14 đã được chuyển sang hỗ trợ dài hạn.

GraphQL Editor 3.0 được phát hành, tích hợp Applitools với GitHub và Microsoft, và...

Ngày 27/10/2020 - Đã có phiên bản mới nhất của GraphQL Editor. Tính năng chính trong bản phát hành 3.0 là khả năng tạo điều kiện và quản lý một lược đồ GraphQL.

Phát hành Next.js 10 với nhiều tính năng mới để phát triển front-end cực...

Ngày 27/10/2020, Framework React Next.js mới được phát hành phiên bản cập nhật mới để phát triển front-end. Vercel, công ty Next.js,