Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Tự học PHP | So sánh lớp Abstract vs Interfaces

Lớp trừu tượng chỉ trừu tượng hoá một phần cũng được, có nghĩa là nó vừa thực hiện trừu tượng và không trừu tượng cùng một lúc.

Tự học Git | So sánh Git vs Mercurial

Mercurial và Git đều là hai hệ thống điều khiển phiên bản phân tán khá giống nhau và phổ biến nhất

Kho Ebook lập trình vs IT

Kho tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

Lập trình mobile vs đa nền tảng

Tự học Flutter | Tìm hiểu về widget Tooltip trong Flutter

Chú giải công cụ(Tooltip) là một lớp thiết kế material design trong Flutter cung cấp các nhãn văn bản để giải thích chức năng của một nút hoặc hành động trên giao diện người dùng.

Phát hành Flutter 2 để xây dựng app cho mobile. Đặc biệt cho web,...

Theo như bên phát triển Flutter, Họ đang công bố Flutter 2: một bản nâng cấp lớn cho Flutter cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng đẹp

Tự học PHP | So sánh lớp Abstract vs Interfaces

Lớp trừu tượng chỉ trừu tượng hoá một phần cũng được, có nghĩa là nó vừa thực hiện trừu tượng và không trừu tượng cùng một lúc.

Tự học Git | So sánh Git vs Mercurial

Mercurial và Git đều là hai hệ thống điều khiển phiên bản phân tán khá giống nhau và phổ biến nhất

Tự học Git | So sánh Git vs SVN

Apache Subversion hay SVN là một trong những hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung phổ biến nhất