Series tự học CSS từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học CSS cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Phần mở đầu – Sách và tài liệu

Kho sách CSS
Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Giới thiệu về CSS một cách đơn giản về dễ hiểu nhất
1.2Tìm hiểu cú pháp trong CSS
1.3Tìm hiểu về bộ chọn(Selectors) trong CSS
1.4Các thêm CSS vào các file HTML
1.5Làm sao để Comments trong CSS?

Phần 2 – Tìm hiểu về tất cả các thuộc tính trong CSS

2.0. Tìm hiểu về Color trong CSS
2.1Tìm hiểu về Background Color trong CSS
2.2Tìm hiểu về Background Image vs Background Repeat trong CSS
2.3Tìm hiểu về background-attachment và một số thuộc tính background khác trong CSS
2.4Tìm hiểu viền(Border) và chiều rộng của viền trong CSS
2.5Tìm hiểu về màu, bo tròn góc(Rounded) và viết gọn(Shorthand) viền(Border) trong CSS
2.6Tìm hiểu canh lề(margins) trong CSS
2.7Tìm hiểu Padding trong CSS
2.8Tìm hiểu Height, Width và Box Model trong CSS
2.9Tìm hiểu mọi thứ về Outline trong CSS
2.10Tìm hiểu mọi thứ về Text(Văn bản) trong CSS
2.11Tìm hiểu mọi thứ về Font chữ trong CSS
2.12Tìm hiểu mọi thứ về icons(biểu tượng) và Links(liên kết) trong CSS
2.13Tìm hiểu mọi thứ về list trong CSS
2.14Tìm hiểu mọi thứ về table trong CSS
2.15Tìm hiểu về thuộc tính display trong layout và max-width trong CSS
2.16Tìm hiểu về thuộc tính position(vị trí) của layout trong CSS
2.17Tìm hiểu về thuộc tính float và clear, display: inline-block của layout trong CSS
2.18Tìm hiểu về Horizontal & Vertical Align của layout trong CSS
2.19Tìm hiểu về Combinators và Opacity / Transparency trong CSS
2.20Tìm hiểu toàn tập về Navigation Bar trong CSS
2.21Tìm hiểu cách tạo Dropdowns menu trong CSS
2.22Tìm hiểu thuộc tính Selectors trong CSS
2.23Tìm hiểu CSS Forms trong CSS dễ hiểu nhất
2.24Tìm hiểu layout – bố cục một trang web đơn giản với CSS
2.25Tổng hợp các đơn vị được dùng trong CSS
2.26Tìm hiểu về độ ưu tiên, độ cụ thể khi làm việc với CSS – rất hữu ích

Phần 3 – CSS Nâng cao

3.0Đang cập nhật

Nguồn và tài liệu tiếng anh tham khảo:

=>> Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập vào 2 link sau <<=

=> Nơi đăng ký 1

=> Nơi đăng ký 2