Angular 11, một bản nâng cấp theo kế hoạch cho framework web do Google phát triển, đã đạt đến giai đoạn phát hành, sau bảy bản beta. Cho đến nay, các bổ sung và thay đổi được đề xuất bao gồm các kiểu chặt chẽ hơn(stricter types), cải tiến hiệu suất bộ định tuyến và loại bỏ hỗ trợ cho các phiên bản trình duyệt Internet Explorer nhất định.

Ứng cử phát hành và các bản phát hành beta có sẵn trên GitHub . Bản phát hành dự kiến ​​vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Với Angular 11, các kiểu chặt chẽ hơn sẽ được thêm vào DatePipe và các  number pipes , để tránh các trường hợp lạm dụng, chẳng hạn như truyền một Observable hoặc một mảng, tại thời điểm biên dịch. 

Các cải tiến khác được đề xuất cho Angular 11 bao gồm:

 • Đối với trình biên dịch Angular, keySpansẽ được thêm vào Variable.
 • Đối với trình biên dịch CLI, một phương thức getResourceDependenciesđang được thêm vào lớp trình biên dịch Ngcompiler cho phép tích với trình biên dịch truy cập vào các tài nguyên phụ thuộc của các tệp trong trình biên dịch. Điều này sẽ được sử dụng trong trình cắm thêm webpack của CLI để tối ưu hóa quá trình khám phá sự phụ thuộc.
 • Hỗ trợ cho chức năng “đi đến định nghĩa” đang được thêm vào Dịch vụ Ngôn ngữ Ivy.
 • Bộ định tuyến trong Angular 11 sẽ thay đổi giá trị mặc định  relativeLinkResolution từ “kế thừa” thành “đã sửa chữa”. Quá trình di chuyển cập nhật các cấu hình RouterModule sử dụng giá trị mặc định để giờ đây đặc biệt sử dụng “kế thừa” để ngăn chặn sự cố trong quá trình cập nhật.
 • Trong một bản sửa lỗi cho lõi, chính sách Loại đáng tin cậy đang được giới thiệu trong chế độ phát triển. Nó cho phép các chuyển đổi không an toàn tùy ý sang Loại đáng tin cậy để hỗ trợ các tính năng phát triển. Ngoài ra, một mô-đun đang được thêm vào để tạo chính sách Loại tin cậy để Angular sử dụng nội bộ.
 • Các tùy chọn InitialNavigation mới đang được thêm vào chức năng kế thừa.
 • Để tái cấu trúc mã trong bộ định tuyến, loại tham số trong navigateByUrlcreateUrlTreeđang được điều chỉnh để chính xác hơn.
 • Để cải thiện hiệu suất bộ định tuyến, ngDevModecó thể được sử dụng để tác động cây thông báo lỗi.
 • Đối với service-worker, một UnrecoverableStateError thông báo đang được thêm vào, khắc phục sự cố trong đó trạng thái bị hỏng sẽ phát sinh trong đó chỉ các phần của ứng dụng mới tải đúng cách. Tình huống này đã phát sinh khi trình duyệt đã loại bỏ các tài sản được lưu trong bộ nhớ cache một cách háo hức khỏi bộ nhớ cache mà không thể tìm thấy trên máy chủ nữa.
 • Xoá Hỗ trợ đối với trình duyệt Microsoft IE 9 và IE 10 cũng như hỗ trợ IE dành cho thiết bị di động.
 • Hỗ trợ định dạng năm đánh số theo tuần ISO đang được thêm vào formatDate.
 • Đối với trình biên dịch-cli , các giao diện đang được định nghĩa có thể được sử dụng cho TemplateTypeChecker. Cải tiến hiệu suất cũng đã được thực hiện cho trình biên dịch-cli.
 • Đối với phần lõi, quá trình di chuyển đang được thêm vào để tìm tất cả các lần input và lệnh gọi đến hàmasynchàm không dùng nữa @angular/core/testingvà thay thế chúng bằng waitforasync.
 • nullbây giờ được bao gồm trong các loại .parent.
 • Nhiều bản sửa lỗi đã được lên kế hoạch, bao gồm cải tiến cách gõ các đường ống phổ biến và một bản sửa lỗi khác để đảm bảo TestBedkhông được khởi tạo trước trình cung cấp ghi đè .
 • Hỗ trợ TypeScript 3.9 đã bị xóa khỏi trình biên dịch. Nên nâng cấp lên TypeScript 4.0 .

Một lộ trình được xuất bản cho Angular, liệt kê các tính năng đang được phát triển hoặc được quan tâm trong tương lai, trích dẫn các khả năng bao gồm các loại bản địa đáng tin cậy và nhập nghiêm ngặt cho các biểu mẫu.

Các nguồn kiến thức từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!