Bài mới nhất

Tin tặc đang bán hơn 85.000 cơ sở dữ liệu MySQL trên một cổng dark web

Tin tặc đột nhập cơ sở dữ liệu, đánh cắp nội dung của họ, giữ nội dung đó để đòi tiền chuộc trong 9 ngày, sau đó bán cho người trả giá cao nhất nếu chủ sở hữu DB không muốn trả tiền chuộc.

Chú ý – Các vấn đề bảo mật hàng đầu mà các ngôn ngữ lập trình cụ thể phải đối mặt

Bạn có thể thấy C ++ và PHP có nhiều lỗi bảo mật nghiêm trọng hơn nhiều so với các ngôn ngữ lập trình như JavaScript và Python

MIỄN PHÍ 100% các series tự học lập trình

Học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ...

Thế giới bảo mật