Tiếp theo phần 1, chúng ta sẽ đi tiếp các câu hỏi phổ biến khi phỏng vấn vị trí DevOps, sau đây:

11) Kiểm soát phiên bản là gì?

Nó là một hệ thống ghi lại các thay đổi đối với một tệp hoặc tập hợp các tệp theo thời gian để bạn có thể gọi lại các phiên bản cụ thể.

Hệ thống kiểm soát phiên bản bao gồm một kho lưu trữ chia sẻ trung tâm, nơi các thành viên trong nhóm có thể thực hiện các thay đổi đối với một tệp hoặc tập hợp các tệp. Nó cho phép:

 • Để hoàn nguyên tệp về trạng thái trước đó.
 • Để so sánh những thay đổi theo thời gian.
 • Để hoàn nguyên toàn bộ dự án về trạng thái trước đó.
 • Để xem ai đã sửa đổi điều gì đó trong tệp.

12) Những công cụ kịch bản nào được sử dụng trong DevOps?

Cả hai công cụ kịch bản Python và Ruby đều được sử dụng trong DevOps.

13) Vai trò của AWS trong DevOps là gì?

AWS là một dịch vụ dựa trên đám mây do Amazon cung cấp, đảm bảo khả năng mở rộng thông qua sức mạnh tính toán và lưu trữ không giới hạn. Nó cho phép các doanh nghiệp CNTT phát triển và cung cấp các sản phẩm có kinh nghiệm và triển khai các ứng dụng trên đám mây.

14) Tại sao các công cụ nguồn mở lại thúc đẩy DevOps?

Các công cụ nguồn mở chủ yếu được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào được điều chỉnh bởi đường ống DevOps vì DevOps tập trung vào tự động hóa trong các khía cạnh khác nhau của các lĩnh vực xây dựng, phát hành, quản lý thay đổi và cơ sở hạ tầng của tổ chức.

15) Vai trò của sách vở tổ chức là gì?

Các vở kịch của tổ chức với vai trò cung cấp độ tin cậy và khả năng tái sử dụng cao hơn cho bất kỳ vở kịch nào trong khi xem xét một nhiệm vụ mà việc cài đặt MySQL nên được thực hiện sau khi gỡ bỏ Oracle DB. Bạn cần một yêu cầu khác để cài đặt MySQL sau khi cài đặt java. Trong cả hai trường hợp, bạn cần cài đặt MySQL, nhưng không có vai trò, nó cần phải viết sách phát riêng cho cả hai trường hợp sử dụng. Tuy nhiên, một khi sử dụng các vai trò, vai trò cài đặt MySQL được tạo có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng logic trong site.yaml .

16) Có bao nhiêu nền tảng đám mây được sử dụng để triển khai DevOps?

Dưới đây là một số nền tảng điện toán đám mây được sử dụng để triển khai DevOps, chẳng hạn như:

 • Google Cloud
 • Dịch vụ web của Amazon
 • Microsoft Azure

17) Giải thích xác thực hai yếu tố?

Xác thực hai yếu tố là một phương pháp bảo mật trong đó người dùng cung cấp hai cách nhận dạng từ các danh mục riêng biệt.

18) Việc sử dụng PTR trong DNS là gì?

PTR là một bản ghi con trỏ được sử dụng để tra cứu DNS ngược.

19) Kể tên một số công cụ giám sát mạng?

Một số công cụ giám sát mạng cần thiết nhất là:

 • Nagios
 • OpenNMS
 • Splunk
 • Icinga 2
 • Wireshark

20) Kể tên ba KPI DevOps quan trọng?

Ba KPI DevOps quan trọng nhất là:

 • Tần suất triển khai
 • Phần trăm triển khai không thành công
 • Thời gian trung bình để khôi phục thất bại

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!