javascript vs web

Chia sẻ nhiều mẹo, thủ thuật hay, thú vị, hiểu quả cho dân developer javascript với web, giúp nâng cao level và kỹ thuật code của ae