Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình với Spring Framework, Sprint boot. Sau đây cafedev sẽ review chi tiết về từng cuốn dưới đây.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

1. Spring in Action 5th Edition

Spring in Action, Phiên bản thứ 5 là bản sửa đổi cập nhật đầy đủ của Spring in Action bán chạy nhất. Phiên bản mới này bao gồm tất cả các bản cập nhật Spring 5.0, cùng với các ví dụ mới về lập trình phản ứng, Spring WebFlux và microservices. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phương pháp hay nhất của Spring mới nhất, bao gồm Spring Boot để thiết lập và cấu hình ứng dụng.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Xây dựng các ứng dụng phản ứng
 • Spring MVC cho ứng dụng web và dịch vụ web RESTful
 • Bảo mật các ứng dụng với Spring Security
 • Covers Spring 5.0

2. Spring Security 3.x Cookbook

Bảo vệ các ứng dụng Java của bạn trước các mối đe dọa trực tuyến bằng cách tìm hiểu các cơ chế mạnh mẽ của Spring Security. Được giới thiệu như một cuốn sách này với đầy đủ các công thức nấu ăn, cuốn sách này đề cập đến một loạt các lỗ hổng và tình huống

Những gì bạn sẽ học được?

 • Tìm hiểu về tất cả các biện pháp bảo mật bắt buộc cho các ứng dụng hiện đại bằng Spring Security
 • Điều tra các cách tiếp cận khác nhau để xác thực và ủy quyền cấp ứng dụng
 • Nắm vững cách cài đặt bảo mật trên các ứng dụng được các nhà phát triển và tổ chức sử dụng

3. Pro Spring Boot 2: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications, and Best Practices 2nd Edition

Phát triển nhanh chóng và hiệu quả các ứng dụng Spring phức tạp và các dịch vụ vi mô ngay từ đầu mà không cần quan tâm nhiều đến những thứ như cấu hình. Cuốn sách sửa đổi này sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng hoàn toàn công nghệ Spring Boot 2 và cách áp dụng nó để tạo ra các ứng dụng sẵn sàng cho doanh nghiệp hoạt động. Nó cũng sẽ bao gồm những gì đã được thêm vào bản phát hành Spring Boot 2 mới, bao gồm các tính năng của Spring Framework 5 như WebFlux, Security, Actuator và cách mới để hiển thị Metrics thông qua khuôn khổ Micrometer, v.v

Những gì bạn sẽ học được?

 • Cấu hình và sử dụng Spring Boot
 • Sử dụng các yêu cầu phi chức năng với Bộ truyền động khởi động của spring
 • Tiến hành phát triển web với Spring Boot
 • Làm việc với Cơ sở dữ liệu JDBC, JPA và NoSQL
 • Nhắn tin với JMS, RabbitMQ và WebSockets
 • Kiểm tra và triển khai với Spring Boot
 • Xem nhanh các dự án Spring Cloud
 • Microservices và triển khai lên Đám mây
 • Mở rộng Spring Boot bằng cách tạo Spring Boot Starter và tính năng @Enable của riêng bạn

4. Pro Spring 5: An In-Depth Guide to the Spring Framework and Its Tools 5th ed. Edition

Nắm vững kiến thức cơ bản và chủ đề cốt lõi của Spring, đồng thời chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của các tác giả và trải nghiệm thực tế với chức năng Remting, Hibernate và EJB. Ngoài những điều cơ bản, bạn sẽ học cách tận dụng Spring Framework để xây dựng các cấp và các phần khác nhau của một ứng dụng Java doanh nghiệp: giao dịch, web và cấp trình bày, triển khai và hơn thế nữa. Ứng dụng mẫu đầy đủ cho phép bạn áp dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật được đề cập trong Pro Spring 5 và xem cách chúng hoạt động cùng nhau

Những gì bạn sẽ học được?

 • Khám phá những điểm mới trong Spring Framework 5
 • Sử dụng Spring Framework với Java 9
 • Truy cập dữ liệu chính và giao dịch
 • Làm việc với framework web với chức năng mới
 • Tạo microservices và các dịch vụ web khác

5. Beginning Spring Boot 2: Applications and Microservices with the Spring Framework 1st ed. Edition

Tìm hiểu Spring Boot và cách xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp, web và microservice dựa trên Java với nó. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy cách làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL, xây dựng ứng dụng web, doanh nghiệp hoặc dịch vụ vi mô đầu tiên của bạn và cải tiến ứng dụng đó với REST API. Bạn cũng sẽ học cách xây dựng các ứng dụng web phản ứng bằng Spring Boot cùng với Spring Web Reactive. Sau đó, bạn sẽ bảo mật ứng dụng hoặc dịch vụ do Spring Boot tạo trước khi thử nghiệm và triển khai nó.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Sử dụng tự động cấu hình Spring Boot
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL
 • Xây dựng ứng dụng web với Spring Boot
 • Áp dụng các API REST bằng Spring Boot
 • Tạo các ứng dụng web phản ứng bằng Spring Web Reactive
 • Bảo mật các ứng dụng Spring Boot hoặc dịch vụ web của bạn
 • Kiểm tra và triển khai các ứng dụng Spring Boot của bạn

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Full kho tài liệu tại đây.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!