Cafedev chia sẻ về cách comments trong code css như thế nào là hợp lý nhất có thể.

1. CSS Comments

Bình luận(comments) được sử dụng để giải thích code và có thể giúp ích khi bạn chỉnh sửa code nguồn vào một ngày sau đó.

Bình luận bị bỏ qua bởi các trình duyệt.

Bình luận CSS được đặt bên trong phần tử <style> và bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng * /:

Ví dụ:

 /* This is a single-line comment */
p {
  color: red;
} 

Bạn có thể thêm comments ​​bất cứ nơi nào bạn muốn trong code:

p {
  color: red;  /* Set text color to red */
}

Comments cũng có thể trải dài trên nhiều dòng:

/* This is
a multi-line
comment */

p {
  color: red;
}

2. Comment HTML và CSS

Từ hướng dẫn HTML, bạn đã học được rằng bạn có thể thêm nhận xét(comments) vào code HTML của mình bằng cách sử dụng cú pháp <!--...-->.

Trong ví dụ sau, chúng ta sử dụng kết hợp các nhận xét HTML và CSS:

<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red; /* Set text color to red */
}
</style>
</head>
<body>

<h2>My Heading</h2>

<!-- These paragraphs will be red -->
<p>Hello Cafedev!</p>
<p>This paragraph is styled with CSS.</p>
<p>CSS comments are not shown in the output.</p>

</body>
</html>

Copy and chạy code
Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!