Cafedev chia sẻ cho ace về các kiểu, loại color được dùng trong css.

Trong bài này bạn có thể tham khảo các bài sau để hiểu rõ về color trong css, Vì nó cũng giống như color trong html nha ace.

1Màu – Colors trong HTML
2RGB vs RGBA Colors trong HTML
3HEX Colors trong HTML
4HSL vs HSLA Colors trong HTML

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!