Qua các series tự học về Design Pattern, Hôm nay cafedevn chia sẻ cho ace ví dụ và code cụ thể về cách sử dụng Mediator design pattern với ngôn ngữ lập trình Python. Nhằm giúp ace hiểu rõ cách sử Pattern này với Python một cách nhanh nhất và áp dụng nó vào thực tế.

Mô tả code

Định nghĩa một đối tượng đóng gói cách một tập hợp các đối tượng tương tác. Người hòa giải thúc đẩy kết hợp lỏng lẻo bằng cách giữ cho các đối tượng không tham chiếu đến nhau một cách rõ ràng và nó cho phép bạn thay đổi tương tác của họ một cách độc lập.

Phần code

"""
Define an object that encapsulates how a set of objects interact.
Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to
each other explicitly, and it lets you vary their interaction
independently.
"""


class Mediator:
  """
  Implement cooperative behavior by coordinating Colleague objects.
  Know and maintains its colleagues.
  """

  def __init__(self):
    self._colleague_1 = Colleague1(self)
    self._colleague_2 = Colleague2(self)


class Colleague1:
  """
  Know its Mediator object.
  Communicate with its mediator whenever it would have otherwise
  communicated with another colleague.
  """

  def __init__(self, mediator):
    self._mediator = mediator


class Colleague2:
  """
  Know its Mediator object.
  Communicate with its mediator whenever it would have otherwise
  communicated with another colleague.
  """

  def __init__(self, mediator):
    self._mediator = mediator


def main():
  mediator = Mediator()


if __name__ == "__main__":
  main()

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!