Sau đây cafedev sẽ tổng hợp và chia sẻ cho ace các câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn khi nói đến Git, các câu hỏi này sẽ bao gồm 3 phần với các mức độ dễ và khó khác nhau. Ace tham khảo sau đây.

1) GIT là gì?

Git là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở và hệ thống quản lý mã nguồn (SCM) với mục tiêu kiểm soát các dự án lớn và nhỏ với tốc độ và hiệu quả.


2) Ngôn ngữ nào được sử dụng trong Git?

Git sử dụng ngôn ngữ ‘C’. Git nhanh chóng và ngôn ngữ ‘C’ làm cho điều này có thể thực hiện được bằng cách giảm chi phí thời gian chạy với các ngôn ngữ cấp cao.


3) Kho lưu trữ trong Git là gì?

Một kho lưu trữ bao gồm một danh sách có tên .git, trong đó .git giữ tất cả siêu dữ liệu của nó trong mục lục. Nội dung của file .git là riêng tư đối với Git.


4) Kho lưu trữ trống trong Git là gì?

Một kho lưu trữ “trống” trong Git bao gồm thông tin kiểm soát phiên bản và không có file nào đang hoạt động (không có cây), và nó không bao gồm đặc biệt. thư mục con git. Thay vào đó, nó bao gồm tất cả nội dung của thư mục con .git trực tiếp trong chính thư mục chính, trong khi danh sách làm việc bao gồm:

  1. Thư mục con .git với tất cả lịch sử sửa đổi liên quan đến Git của kho lưu trữ của bạn.
  2. Cây làm việc hoặc tìm ra các bản sao của các file dự án của bạn.

5) Mục đích của GIT stash là gì?

GIT stash lấy trạng thái hiện tại của file làm việc và lập chỉ mục và đưa vào ngăn xếp cho lần tiếp theo và trả lại cho bạn một file làm việc sạch sẽ. Vì vậy, trong trường hợp nếu bạn đang ở giữa các công việc lở dở và yêu cầu chuyển sang tác vụ khác, đồng thời bạn không muốn mất các chỉnh sửa hiện tại của mình, bạn có thể sử dụng GIT stash.


6) GIT stash drop là gì?

Khi bạn hoàn tất phần tử đã lưu trữ hoặc muốn xóa phần tử đó khỏi thư mục, hãy chạy lệnh git ‘stash drop’. Nó sẽ xóa mục lưu trữ được thêm cuối cùng theo mặc định và nó cũng có thể xóa một chủ đề cụ thể nếu bạn đưa vào làm đối số.


7) Ưu điểm của việc sử dụng GIT là gì?

Dưới đây là một số lợi thế thiết yếu của Git:

  • Có thể lặp lại dữ liệu và sao chép dữ liệu
  • Nó là một dịch vụ được áp dụng nhiều
  • Đối với một kho lưu trữ, bạn chỉ có thể có một thư mục của Git
  • Hiệu suất mạng và ứng dụng phần cứng là tuyệt vời
  • Thật dễ dàng để cộng tác trong bất kỳ dự án nào
  • Bạn có thể thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong Git

8) Chức năng của ‘GIT PUSH’ trong GIT là gì?

‘GIT PUSH’ cập nhật các tham chiếu từ xa cùng với các đối tượng liên quan


9) Tại sao chúng ta yêu cầu phân nhánh trong GIT?

Với sự trợ giúp của việc phân nhánh, bạn có thể giữ nhánh của mình và bạn cũng có thể nhảy giữa các nhánh khác nhau. Bạn có thể tiếp tục công việc trước đây của mình trong khi vẫn giữ nguyên công việc gần đây của mình.


10) Mục đích của ‘git config’ là gì?

‘Cấu hình Git’ là một phương pháp tuyệt vời để cấu hình lựa chọn của bạn cho việc cài đặt Git. Sử dụng lệnh này, bạn có thể mô tả hành vi của kho lưu trữ, tùy chỉnh và thông tin người dùng.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!