Tiếp theo phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các câu hỏi phỏng vấn hay về git sau đây:

11) Định nghĩa của “Chỉ mục” hoặc “Vùng dàn dựng” trong GIT là gì?

Khi bạn thực hiện các commit, bạn có thể đổi mới nó, định dạng nó và đánh giá nó trong khu vực chung được gọi là ‘Khu vực dàn dừng’ hoặc ‘Chỉ mục’.


12) ‘Xung đột’ trong git là gì?

Một ‘xung đột’ xuất hiện khi commit được kết hợp một commit khác và 2 commit hoặc nhiều commit này cùng sửa, thay đổi ở cùng một nơi. Git sẽ không dễ dàng để dự đoán thay đổi nào nên được ưu tiên. Nên nó sẽ báo xung đột để chúng ta tự hợp nhất code theo ý mình.


13) Sự khác biệt giữa git pull và git fetch là gì?

Lệnh Git pull sẽ update và lấy commit từ một nhánh cụ thể từ kho lưu trữ trung tâm của bạn và cập nhật nhánh của bạn đang làm việc trong kho lưu trữ cục bộ của bạn.

Tìm nạp(fetch) cũng được sử dụng cho cùng một kho lưu trữ trung tâm nào đó, nhưng nó hoạt động theo một phương pháp hơi khác. Khi bạn thực hiện tìm nạp, nó sẽ pull tất cả các commit mới từ nhánh mong muốn và lưu nó vào một nhánh mới trong kho lưu trữ cục bộ của bạn. Nếu bạn cần phản ánh những thay đổi này trong nhánh hiện tại của bạn. Để làm nó đơn giản cho bạn, hãy nhớ phương trình dưới đây:

Git pull = git fetch + git merge


14) Làm thế nào để giải quyết xung đột trong Git?

Nếu bạn cần giải quyết xung đột trong Git, bạn chỉnh sửa danh sách cần sửa các thay đổi khác nhau, sau đó bạn có thể chạy “git add” để thêm thư mục đã giải quyết và sau đó, bạn có thể chạy ‘git commit’ để thực hiện việc sửa chữa và hợp nhất.


15) Mục đích của git clone là gì?

Lệnh git clone tạo một bản sao của kho lưu trữ Git hiện tại. Để lấy bản sao của một kho lưu trữ trung tâm, ‘nhân bản’ là cách đơn giản nhất được các lập trình viên sử dụng.


16) git pull origin là gì?

pull bao gồm lấy commit và hợp nhất. ‘git pull origin master’ mang các commit từ nhánh chính của kho lưu trữ ( nhánh gốc / nhánh chính cục bộ), sau đó nó kết hợp origin / master vào nhánh mà bạn hiện đang làm việc.


17) Commit là gì?

Git commit “ghi lại các thay đổi đối với kho lưu trữ” trong khi git push “cập nhật các tham chiếu từ xa cùng với các đối tượng được thay đổi” Vì vậy, cái đầu tiên được sử dụng trong kho lưu trữ cục bộ của bạn, trong khi cái sau được sử dụng để giao tiếp với kho lưu trữ từ xa.


18) Tại sao GIT tốt hơn Subversion?

GIT là một khung kiểm soát phiên bản mã nguồn mở; nó sẽ cho phép bạn chạy ‘điều chỉnh’ của một nhiệm vụ, chứng minh những thay đổi đã được thực hiện đối với mã theo thời gian, nó cũng cho phép bạn giữ lại đường dẫn nếu quan trọng và sửa những thay đổi đó. Nhiều nhà phát triển có thể kiểm tra và chuyển các thay đổi, và mỗi thay đổi sau đó có thể được quy cho một nhà phát triển cụ thể.


19) Giải thích tin nhắn commit là gì?

Tin nhắn commit là một thành phần của git sẽ hiển thị khi bạn gửi thay đổi. Git cung cấp cho bạn một công cụ nội dung, nơi bạn có thể thêm các điều chỉnh được thực hiện cho một commit.


20) Tại sao bạn nên tạo một commit bổ sung hơn là sửa đổi một commit hiện có?

Có những cặp lý do sau

  1. Các Hoạt động chính xác đã được lưu gần đây sẽ phá hủy trong một commit. Nếu chỉ có thông báo commit được thay đổi, đó không phải là vấn đề. Nhưng nếu nội dung đang được sửa đổi, cơ hội bị mất một thứ quan trọng vẫn còn có thể.
  2. Việc lạm dụng “git commit- Amends” có thể khiến một commit nhỏ tăng lên và có được những thay đổi không phù hợp.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!