1. Git vs GitHub

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở có sẵn cho tất cả mọi người với chi phí bằng không. Nó được thiết kế để xử lý các dự án từ nhỏ đến lớn với tốc độ và hiệu quả. Nó được phát triển để điều phối công việc giữa các lập trình viên. Kiểm soát phiên bản cho phép bạn theo dõi và làm việc cùng với thành viên trong nhóm của mình tại cùng một không gian làm việc.

Trong khi GitHub là một dịch vụ lưu trữ kho lưu trữ Git . Nó là một dịch vụ dựa trên web. GitHub hỗ trợ tất cả các tính năng của chức năng quản lý mã nguồn và kiểm soát phiên bản phân tán (SCM) của Git. Nó cũng hỗ trợ một số đặc điểm của nó trong một công cụ phần mềm duy nhất.

Để hiểu rõ hơn về sự giống và khác nhau giữa Git và GitHub, hãy xem những điểm sau.

GitGitHub
Git là một công cụ kiểm soát phiên bản phân tán có thể quản lý lịch sử mã nguồn của lập trình viên.GitHub là một công cụ dựa trên đám mây được phát triển xung quanh công cụ Git.
Một nhà phát triển cài đặt công cụ Git cục bộ.GitHub là một dịch vụ trực tuyến để lưu trữ code và đẩy từ máy tính chạy công cụ Git.
Git tập trung vào kiểm soát phiên bản và chia sẻ code.GitHub tập trung vào lưu trữ code nguồn tập trung.
Nó là một công cụ dòng lệnh.Nó được quản lý thông qua web.
Nó tạo điều kiện với một giao diện máy tính để bàn được gọi là Git Gui.Nó cũng tạo điều kiện với giao diện máy tính để bàn được gọi là GitHub Gui.
Git không cung cấp bất kỳ tính năng quản lý người dùng nào.GitHub được tích hợp sẵn tính năng quản lý người dùng.
Nó có tính năng cấu hình công cụ.Nó có một thị trường cho cấu hình công cụ.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!