Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các luồng nhập / xuất trong Java và các loại của chúng.

Trong Java, các luồng(Streams) là chuỗi dữ liệu được đọc từ nguồn và được ghi tới đích.

Một luồng(Streams) đầu vào được sử dụng để đọc dữ liệu từ nguồn. Và, một luồng()Streams) đầu ra được sử dụng để ghi dữ liệu vào đích.

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!"); 
  }
}

Ví dụ, trong ví dụ Hello World đầu tiên của chúng ta , chúng ta đã sử dụng System.out để in một chuỗi. Đây System.out là một loại luồng đầu ra.

Tương tự, có các luồng đầu vào để lấy đầu vào.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về luồng đầu vào và luồng đầu ra trong các bài hướng dẫn sau.

1. Các loại luồng

Tùy thuộc vào dữ liệu mà một luồng lưu giữ, nó có thể được phân loại thành:

 • Luồng Byte
 • Dòng ký tự

1.1 Luồng Byte

Luồng byte được sử dụng để đọc và ghi một byte (8 bit) dữ liệu.

Tất cả các lớp luồng byte đều có nguồn gốc từ các lớp trừu tượng cơ sở được gọi là InputStream và OutputStream.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập

 • Lớp Java InputStream
 • Lớp Java OutputStream

1.2 Dòng ký tự

Dòng ký tự được sử dụng để đọc và ghi một ký tự dữ liệu.

Tất cả các lớp dòng ký tự đều có nguồn gốc từ các lớp trừu tượng cơ sở Reader và Writer.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập

 • Lớp đọc Java
 • Lớp người viết Java

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!