Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về interface Java SortedMap và các phương thức của nó.

interface SortedMap của framework bộ sưu tập(collection) trong Java cung cấp sắp xếp các phần tử được lưu trữ trong một bản đồ.

Nó mở rộng từ interface Map.

1. Lớp triển khai SortedMap interface

Vì SortedMap là interface nên chúng ta không thể tạo các đối tượng từ nó.

Để sử dụng các hàm của SortedMap interface, chúng ta cần sử dụng lớp TreeMap đã triển khai nó.

2. Làm thế nào để sử dụng SortedMap?

Để sử dụng SortedMap, chúng ta phải nhập gói java.util.SortedMap trước. Sau khi chúng ta nhập gói, đây là cách chúng ta có thể tạo một bản đồ được sắp xếp.

// SortedMap implementation by TreeMap class
SortedMap<Key, Value> numbers = new TreeMap<>();

Chúng ta đã tạo một bản đồ được sắp xếp có tên là con số sử dụng lớp TreeMap.

Đây,

 • Chìa khóa – một số nhận dạng duy nhất được sử dụng để liên kết từng phần tử (giá trị) trong bản đồ
 • Giá trị – các yếu tố được liên kết bởi các phím trong bản đồ

Ở đây, chúng ta không sử dụng đối số để tạo một bản đồ được sắp xếp. Do đó bản đồ sẽ được sắp xếp tự nhiên (thứ tự tăng dần).

3. Phương thức của SortedMap

Các SortedMap interface bao gồm tất cả các phương thức của Map interface. Đó là vì Map là một interface của SortedMap.

Bên cạnh tất cả các phương thức đó, đây là các phương thức dành riêng cho SortedMap interface.

 • comparator() – trả về một bộ so sánh có thể được sử dụng để sắp xếp các khóa trong bản đồ
 • firstKey() – trả về khóa đầu tiên của bản đồ được sắp xếp
 • lastKey() – trả về khóa cuối cùng của bản đồ được sắp xếp
 • headMap(key) – trả về tất cả các mục nhập của bản đồ có các khóa nhỏ hơn giá trị đã chỉ định Chìa khóa
 • tailMap(key) – trả về tất cả các mục của bản đồ có các khóa lớn hơn hoặc bằng với giá trị được chỉ định Chìa khóa
 • subMap(key1, key2) – trả về tất cả các mục nhập của bản đồ có các khóa nằm ở giữa key1 và key2 kể cả key1

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Java SortedMap (tài liệu Java chính thức) .

Triển khai SortedMap trong Lớp TreeMap

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

import java.util.SortedMap;
import java.util.TreeMap;

class Main {

  public static void main(String[] args) {
    // Creating SortedMap using TreeMap
    SortedMap<String, Integer> numbers = new TreeMap<>();

    // Insert elements to map
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("One", 1);
    System.out.println("SortedMap: " + numbers);


    // Access the first key of the map
    System.out.println("First Key: " + numbers.firstKey());

    // Access the last key of the map
    System.out.println("Last Key: " + numbers.lastKey());

    // Remove elements from the map
    int value = numbers.remove("One");
    System.out.println("Removed Value: " + value);
  }
}

Đầu ra

SortedMap: {One=1, Two=2}
First Key: One
Last Key: Two
Removed Value: 1

Ở đây, chúng ta hiển thị cách SortedMap interface hoạt động. Nếu bạn muốn biết thêm về cách triển khai của nó, hãy truy cập Java TreeMap .

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!