Cafedev chia sẻ cho ace cách tạo một swicth case đơn giản trong python cực đơn giản…

Sự thay thế của Switch Case trong Python là gì?

Không giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác mà chúng ta đã sử dụng trước đây, Python không có câu lệnh switch hoặc câu lệnh case. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng dictionary mapping.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Function to convert number into string 
# Switcher is dictionary data type here 
def numbers_to_strings(argument): 
  switcher = { 
    0: "zero", 
    1: "one", 
    2: "two", 
  } 
 
  # get() method of dictionary data type returns 
  # value of passed argument if it is present 
  # in dictionary otherwise second argument will 
  # be assigned as default value of passed argument 
  return switcher.get(argument, "nothing") 
 
# Driver program 
if __name__ == "__main__": 
  argument=0
  print numbers_to_strings(argument) 

Đoạn code này tương tự như đoạn code đã cho trong C ++:


#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
// Function to convert number into string 
string numbers_to_strings(int argument){ 
  switch(argument) { 
    case 0: 
      return "zero"; 
    case 1: 
      return "one"; 
    case 2: 
      return "two"; 
    default: 
      return "nothing"; 
  }; 
}; 
 
// Driver program 
int main() 
{ 
  int argument = 0; 
  cout << numbers_to_strings(argument); 
  return 0; 
} 

Kết quả:

Zero

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!