Cafedev chia sẻ về Đường dẫn File mô tả vị trí của tệp trong cấu trúc thư mục của trang web.

1. Ví dụ về đường dẫn tệp

PathDescription
<img src=”picture.jpg”>File “picture.jpg” nằm trong cùng thư mục với trang hiện tại
<img src=”images/picture.jpg”>File “picture.jpg” nằm trong thư mục hình ảnh trong thư mục hiện tại
<img src=”/images/picture.jpg”>File “picture.jpg” nằm trong thư mục hình ảnh ở thư mục gốc của trang web hiện tại
<img src=”../picture.jpg”> File “picture.jpg” được đặt trong thư mục một cấp từ thư mục hiện tại

2. Đường dẫn file trong  HTML

Đường dẫn file mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web.

Đường dẫn file được sử dụng khi liên kết với các file bên ngoài, như:

  • Trang web
  • Hình ảnh
  • Style sheets
  • JavaScripts

3. Đường dẫn tệp tuyệt đối

Đường dẫn tệp tuyệt đối là URL đầy đủ đến một file:

<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Using a Full URL File Path</h2>
<img src="https://cafedev.vn/wp-content/uploads/2020/05/cafedevn_html.png" alt="HTML" style="width:300px">

</body>
</html>

4. Đường dẫn file tương đối

Đường dẫn file tương đối trỏ đến một tệp liên quan đến trang hiện tại.

Trong ví dụ sau, đường dẫn file trỏ đến một file trong thư mục hình ảnh nằm ở thư mục gốc của web hiện tại:

 <img src="/images/picture.jpg" alt="Cafedev"> 

Trong ví dụ sau, đường dẫn file trỏ đến một file trong thư mục hình ảnh nằm trong thư mục hiện tại:

 <img src="images/picture.jpg" alt="Cafedev"> 

Trong ví dụ sau, đường dẫn file trỏ đến một file trong thư mục hình ảnh nằm trong thư mục tăng một cấp so với thư mục hiện tại:

 <img src="../images/picture.jpg" alt="Cafedev"> 

5. Thực hành tốt nhất

Cách tốt nhất là sử dụng đường dẫn tệp tương đối (nếu có thể).

Khi sử dụng đường dẫn tệp tương đối, các trang web của bạn sẽ không bị ràng buộc với URL cơ sở hiện tại của bạn. Tất cả các liên kết sẽ hoạt động trên máy tính của riêng bạn (localhost) cũng như trên miền hiện tại và các tên miền trong tương lai của bạn.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!