TypeScript 4.1, bản nâng cấp cho ngôn ngữ nguồn mở phổ biến của Microsoft, bổ sung các kiểu dữ liệu cho JavaScript, hiện có sẵn dưới dạng bản phát hành. Bản nâng cấp có các kiểu chữ mẫu và vô số cải tiến khác.

Kiểu chữ mẫu có cùng cú pháp với chuỗi chữ mẫu trong JavaScript ngoại trừ nó được sử dụng ở các vị trí kiểu. Khi được sử dụng với các kiểu chữ cụ thể, một kiểu chữ chuỗi mới được tạo ra bằng cách nối các nội dung.

Ngoài việc giới thiệu các kiểu chữ mẫu, TypeScript 4.1 cho phép các developer ánh xạ lại các khóa trong các kiểu được ánh xạ với một mệnh đề mới. Điều khoản mới này cho phép các developer tận dụng các tính năng như kiểu chữ mẫu để tạo tên thuộc tính mới dựa trên tên cũ. Các khóa có thể được lọc bằng cách không bao giờ sản xuất, giúp các developer không phải sử dụng thêm loại trình trợ giúp Bỏ qua trong một số trường hợp.

TypeScript 4.0, bản phát hành chính hiện tại, đã đến vào tháng 8. Các khả năng khác trong TypeScript 4.1 bao gồm:

  • Với khả năng loại có điều kiện đệ quy, một số hạn chế được giảm bớt đối với các loại có điều kiện, giờ đây chúng có thể tự tham chiếu ngay trong các nhánh của chúng, giúp việc viết bí danh loại đệ quy dễ dàng hơn. Microsoft cảnh báo rằng các kiểu đệ quy nên được sử dụng một cách có trách nhiệm và tiết kiệm.
  • Một cờ mới, –noUncheckedIndexedAccess, cung cấp một nút mà mọi quyền truy cập thuộc tính hoặc quyền truy cập được lập chỉ mục được coi là không xác định. Cờ này có thể bắt lỗi ngoài giới hạn nhưng có thể gây nhiễu đối với nhiều mã. Nó không được tự động bật bởi cờ –strict.
  • Tùy chọn đường dẫn có thể được sử dụng mà không có baseUrl, để tránh sự cố trong đó đường dẫn kém đã được sử dụng bởi tính năng nhập tự động.
  • checkJs ngụ ý là allowJs, khắc phục một tình huống trong đó bắt đầu một dự án JavaScript đã được kiểm tra yêu cầu cả allowJs và checkJs, điều này gây ra rắc rối.
  • Các hàm factory jsx và jsxs của framework React 17 được hỗ trợ thông qua hai tùy chọn mới cho các tùy chọn trình biên dịch jsx là react-jsx và react-jsxdev.
  • Thẻ JSDoc @see hiện đã được hỗ trợ tốt hơn trong trình chỉnh sửa cho JavaScript và TypeScript.

TypeScript 4.1 có thể được truy cập thông qua NuGet hoặc NPM:

npm install typecript

Các nguồn kiến thức từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!