Ngày 27/10/2020 – Đã có phiên bản mới nhất của GraphQL Editor. Tính năng chính trong bản phát hành 3.0 là khả năng tạo điều kiện và quản lý một lược đồ GraphQL. Bản phát hành cũng giới thiệu một chế độ xem phân cấp được làm lại hoàn toàn và Chế độ tổ chức mới, cho phép tạo và điều hướng nhanh hơn nữa thông qua lược đồ. 

Phiên bản mới cũng có những cải tiến đối với Faker, chẳng hạn như khả năng chỉ định giá trị faker từ faker.js cũng như chỉ định một mảng giá trị để chọn một giá trị ngẫu nhiên từ mảng đó.

Các cải tiến khác đã được bao gồm cho JAMStack, tài liệu được tạo tự động, liên kết trực tiếp và hướng dẫn Trình soạn thảo GraphQL. Chi tiết bổ sung có sẵn tại đây .

Tích hợp Applitools với GitHub và Microsoft

Applitools đã công bố tích hợp với GitHub Actions và Trung tâm ứng dụng Microsoft Visual Studio để kiểm soát phiên bản với giao diện người dùng và quy trình công việc kiểm tra xây dựng nhanh hơn.

Theo công ty, việc tích hợp cho phép các developer thêm liên tục thử nghiệm do Visual AI hỗ trợ vào mọi yêu cầu build và PR , dẫn đến kiểm soát phiên bản với giao diện người dùng tốt hơn và quy trình làm việc của developer được cải thiện. 

Chi tiết bổ sung có sẵn tại đây .

React 17 tập trung vào việc nâng cấp bản thân React dễ dàng hơn

Người dùng React sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi nâng cấp React. Tùy chọn đầu tiên sẽ là nâng cấp toàn bộ ứng dụng cùng một lúc Trong React 17, React sẽ không còn đính kèm các trình xử lý sự kiện ở tài liệu. Thay vào đó, nó sẽ gắn chúng vào vùng chứa DOM gốc mà cây React được hiển thị.

React 17 cũng hỗ trợ biến đổi JSX mới. Chi tiết bổ sung về bản phát hành mới có sẵn tại đây .

OpenText Developer Cloud công bố nền tảng đám mây linh hoạt cho các developer

OpenText cung cấp nền tảng cho các developer tạo ra các giải pháp tùy chỉnh để quản lý thông tin, xây dựng một cộng đồng những người đổi mới có thể tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp tốt hơn.

“Đám mây developer OpenText cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và API đẳng cấp thế giới, cho phép các developer xây dựng các giải pháp quản lý thông tin cho những thách thức lớn nhất hiện nay”, Muhi Majzoub, giám đốc sản phẩm OpenText cho biết. “Đây là một cách mới để sử dụng các dịch vụ OpenText để xây dựng một thứ gì đó độc đáo.”

Đám mây dành cho developer hiện có sẵn như một phần của sự ra mắt OpenText CE 20.4. Chi tiết bổ sung có sẵn tại đây .

Các nguồn kiến thức từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!