Sau hơn một năm phát triển, Microsoft đã phát hành nền tảng phát triển phần mềm .NET 5 vào thứ Ba, ngày 10 tháng 11, nhấn mạnh sự thống nhất của nền tảng và giới thiệu các ngôn ngữ lập trình C # 9 và F # 5.

Được mô tả là bản phát hành đầu tiên trong hành trình hợp nhất .NET của Microsoft, .NET 5 được xây dựng để cho phép một nhóm lớn hơn các developer di chuyển code và ứng dụng .NET Framework sang .NET 5. Nền tảng này kết hợp các yếu tố từ .NET Framework, .NET Core và Mono để tạo một nền tảng duy nhất cho tất cả code .NET hiện đại. Công việc đã được thực hiện để các developer Xamarin có thể sử dụng Nền tảng .NET khi .NET 6.0 được phát hành sau một năm.

.NET 5 có thể truy cập từ dotnet.microsoft.com hoặc bản cập nhật Visual Studio 2019 mới phát hành 16.8. Các khả năng chính khác trong .NET 5 bao gồm:

  • Hỗ trợ Windows ARM64.
  • Cải tiến phát triển máy tính để bàn Windows.
  • Các API trình tuần tự JSON được cải tiến.
  • Chú thích kiểu tham chiếu không thể xóa.
  • Đầu tư web và đám mây.
  • Các ứng dụng file đơn và hình ảnh vùng chứa nhỏ hơn.
  • Cải thiện hiệu suất, với hiệu suất gRPC được cho là vượt qua Go, C ++ và Java.
  • Các ứng dụng .NET đầy đủ với frameword giao diện người dùng web Blazor, hỗ trợ Blazor Server và Blazor WebAssembly, hỗ trợ các thư viện khung .NET Core và đã được thực hiện nhanh hơn trong .NET 5.
  • Một mô hình mới được đặc trưng để hỗ trợ các API WinRT, bao gồm gọi các API, sắp xếp dữ liệu giữa hai hệ thống kiểu và thống nhất các kiểu được thiết kế để xử lý giống nhau trên hệ thống kiểu hoặc ranh giới ABI. Hệ thống tương tác WinRT hiện có đã bị xóa khỏi thời gian chạy .NET.

Trong khi đó, C # 9 tập trung vào tính đơn giản của chương trình, các lớp hướng dữ liệu và nhiều mẫu hơn. F # 5, bản nâng cấp cho ngôn ngữ lập trình chức năng của Microsoft, thêm các chuỗi nội suy và khai báo kiểu mở. Ngoài ra, nền tảng phát triển web ASP.NET Core trong .NET 5 có các cải tiến cho ràng buộc mô hình MVC, xác thực Azure AD và các bộ lọc SignR Hub và các lệnh gọi Hub song song.

Tầm nhìn của Microsoft về .NET kêu gọi “làn sóng” .NET 5 đến .NET 6, có một SDK duy nhất, giao diện người dùng gốc đa nền tảng và các khoản đầu tư trên nền tảng đám mây. Các kế hoạch yêu cầu các bản phát hành .NET lớn vào mỗi tháng 11, với mọi phiên bản khác là bản phát hành Hỗ trợ dài hạn. Bản phát hành LTS tiếp theo là NET 6.0. Các bản phát hành nhỏ sẽ được cung cấp khi cần thiết.

Các nguồn kiến thức từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!