Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình AI(Natural Language Processing) với python. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

1. Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit

Cuốn sách này cung cấp phần giới thiệu dễ tiếp cận về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lĩnh vực hỗ trợ nhiều công nghệ ngôn ngữ khác nhau, từ văn bản tiên đoán và lọc email đến tóm tắt và dịch tự động. Với nó, bạn sẽ học cách viết các chương trình Python hoạt động với bộ sưu tập lớn văn bản phi cấu trúc. Bạn sẽ truy cập các tập dữ liệu được chú thích phong phú bằng cách sử dụng một loạt cấu trúc dữ liệu ngôn ngữ toàn diện và bạn sẽ hiểu các thuật toán chính để phân tích nội dung và cấu trúc của giao tiếp bằng văn bản.

Được đóng gói với các ví dụ và bài tập, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với Python sẽ giúp bạn:

  • Trích xuất thông tin từ văn bản không có cấu trúc, để đoán chủ đề hoặc xác định “các thực thể được đặt tên”
  • Phân tích cấu trúc ngôn ngữ trong văn bản, bao gồm phân tích cú pháp và phân tích ngữ nghĩa
  • Truy cập cơ sở dữ liệu ngôn ngữ phổ biến, bao gồm Mạng từ và ngân hàng cây
  • Tích hợp các kỹ thuật rút ra từ các lĩnh vực đa dạng như ngôn ngữ học và trí tuệ nhân tạo

2. Natural Language Processing Recipes: Unlocking Text Data with Machine Learning and Deep Learning using Python

Công thức xử lý ngôn ngữ tự nhiên bắt đầu bằng cách cung cấp các giải pháp làm sạch và xử lý trước dữ liệu văn bản cũng như cách phân tích dữ liệu đó bằng các thuật toán nâng cao. Bạn sẽ thấy các ứng dụng thực tế của phân tích ngữ nghĩa cũng như cú pháp của văn bản, cũng như các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên phức tạp liên quan đến chuẩn hóa văn bản, xử lý trước nâng cao, gắn thẻ POS và phân tích tình cảm. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các ứng dụng khác nhau của học máy và học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Những gì bạn sẽ học được?

  • Áp dụng các kỹ thuật NLP bằng cách sử dụng các thư viện Python như NLTK, TextBlob, spaCy, Stanford CoreNLP và nhiều hơn nữa
  • Triển khai các khái niệm về truy xuất thông tin, tóm tắt văn bản, phân tích tình cảm và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao khác.
  • Xác định các kỹ thuật học máy và học sâu để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các vấn đề tạo ngôn ngữ tự nhiên

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Full kho tài liệu tại đây.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!