Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình với Golang. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

1. Go Programming Language, The (Addison-Wesley Professional Computing Series) 

Ngôn ngữ lập trình Go là free cho bất kỳ lập trình viên nào muốn học nó. Nó chỉ ra cách viết rõ ràng và thành ngữ GO để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Cuốn sách không thừa nhận kiến thức trước đây về go cũng như kinh nghiệm với bất kỳ ngôn ngữ cụ thể nào, vì vậy bạn sẽ thấy cuốn sách có thể truy cập được cho dù bạn cảm thấy thoải mái nhất với JavaScript, Ruby, Python, Java hay C ++.

 • Chương đầu tiên là hướng dẫn về các khái niệm cơ bản của cờ vây, được giới thiệu thông qua các chương trình cho I / O tệp và xử lý văn bản, đồ họa đơn giản, máy khách và máy chủ web.
 • Các chương đầu đề cập đến các yếu tố cấu trúc của chương trình Go: cú pháp, luồng điều khiển, kiểu dữ liệu và việc tổ chức chương trình thành các gói, tệp và chức năng. Các ví dụ minh họa nhiều gói từ thư viện chuẩn và chỉ ra cách tạo các gói mới của riêng bạn. Các chương sau giải thích cơ chế gói chi tiết hơn và cách xây dựng, kiểm tra và duy trì các dự án bằng công cụ go.
 • Các chương về phương pháp và giao diện giới thiệu cách tiếp cận độc đáo của Go đối với lập trình hướng đối tượng, trong đó các phương thức có thể được khai báo trên bất kỳ kiểu nào và các giao diện được thỏa mãn ngầm định. Họ giải thích các nguyên tắc chính của đóng gói, thành phần và khả năng thay thế bằng các ví dụ thực tế.
 • Hai chương về đồng thời trình bày các cách tiếp cận chuyên sâu về chủ đề ngày càng quan trọng này. Đầu tiên, bao gồm các cơ chế cơ bản của goroutines và kênh, minh họa phong cách được gọi là giao tiếp các quy trình tuần tự mà Go nổi tiếng. Phần thứ hai bao gồm các khía cạnh truyền thống hơn của đồng thời với các biến được chia sẻ. Các chương này cung cấp một nền tảng vững chắc cho các lập trình viên lần đầu tiên gặp phải sự đồng thời.
 • Hai chương cuối cùng khám phá các tính năng cấp thấp hơn của cờ vây. Một trong số đó bao gồm nghệ thuật lập trình ẩn dụ bằng cách sử dụng phản xạ. Phần còn lại chỉ ra cách sử dụng gói không an toàn để bước ra ngoài hệ thống loại trong các tình huống đặc biệt và cách sử dụng công cụ cgo để tạo ràng buộc Go cho thư viện C.

2. Mastering Go: Create Golang production applications using network libraries, concurrency, and advanced Go data structures

Sự phát triển của ngôn ngữ Go đã chứng kiến nó trở thành phương tiện mà các hệ thống, mạng, web và ứng dụng đám mây được triển khai. Nếu bạn là một lập trình viên Go, bạn sẽ biết một số cú pháp Go và sẽ viết một số dự án nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết các lập trình viên cờ vây gặp khó khăn khi phải tích hợp các kỹ năng Golang của họ với sản xuất code. Với Mastering Go, tác giả chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ được hưởng lợi bằng cách sử dụng thành thạo các thư viện và sử dụng các tính năng, tốc độ và hiệu quả của nó mà hệ sinh thái cờ vây rất nổi tiếng.

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu các lựa chọn thiết kế của cú pháp Golang
 • Biết đủ nội tại của Go để có thể tối ưu hóa mã Golang
 • Đánh giá cao các mô hình đồng thời có sẵn trong Golang
 • Hiểu tác động lẫn nhau của hệ thống và mã mạng
 • Viết mã cấp máy chủ hoạt động tốt trong mọi môi trường
 • Hiểu ngữ cảnh và cách sử dụng thích hợp các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu Go

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Full kho tài liệu tại đây.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!