Danh sách các bài tập

  1. Định nghĩa lớp dữ liệu CTimeSpan để biểu diễn khái niệm khoảng thời gian, các hàm thành phần và các phép toán cần thiết (+, -, ==, !=, >, >=, <, <=), hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng hàm: cong, tru, …; không dùng overloading operator
  2. Định nghĩa lớp CTime biểu diễn khái niệm thời điểm có các thành phần giờ phút giây. Định nghĩa các phép toán +, – (cộng, trừ thêm một số nguyên giây), – (phép trừ hai CTime để được một CTimSpan), ++, — (thêm bớt một giây) , hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng hàm: cong, tru, …; không dùng overloading operator
  3. Định nghĩa lớp CDate biểu diễn khái niệm ngày, tháng, năm với các phép toán +, – (cộng, trừ thêm một số ngày), ++, — (thêm bớt một ngày), – (khoảng cách giữa hai CDate tính bằng ngày), hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng hàm: cong, tru, …; không dùng overloading operator
  4. Định nghĩa lớp biểu diễn khái niệm đa thức có bậc bất kỳ với các hàm thành phần và phép toán cần thiết.

Danh sách các bài giải

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.


Tải bài giải 1

Tải bài giải 2

Tải bài giải 3

Tải bài giải 4

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!