Danh sách các bài tập

 1. Viết định nghĩa lớp String để biểu diễn khái niệm chuỗi ký tự với các phương thức thiết lập và huỷ bỏ, các hàm thành phần tính chiều dài chuỗi, nối hai chuỗi, đảo chuỗi, nhập và xuất chuỗi.
 2. Áp dụng các lớp string và vector trong thư viện STL để xây dựng chương trình thống kê đoạn văn như sau:
 • Đọc một đoạn văn từ file văn bản.
 • Đếm số lượng câu trong đoạn văn (câu kết thúc thúc bởi dấu ., !, ?).
 • Đếm số lượng từ trong mỗi câu (từ tách biệt so với các từ khác bởi khoảng trắng).
 • Tìm từ xuất hiện nhiều nhất trong đoạn văn (có thể có nhiều từ).
 • Sắp xếp tăng dần các từ (theo thứ tự từ điển) trong mỗi câu.
 • Kết xuất kết quả ra file văn bản theo cấu trúc sau:
  • Dòng đầu tiên chứa C là số lượng câu.
  • C dòng tiếp theo chứa Ti là số lượng từ trong câu thứ i (1 <= i <= C).
  • Dòng kế tiếp chứa các từ xuất hiện nhiều nhất.
  • Các dòng kế tiếp chứa đoạn văn sau khi đã sắp xếp.

Danh sách các bài giải

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.


Tải bài giải 1

Tải bài giải 2

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!