Danh sách các bài tập

  1. Giả sử Công ty có hai loại nhân viên: Nhân viên văn phòng và Nhân viên sản xuất. Viết chương trình quản lý và tính lương cho từng nhân viên của công ty:

Mỗi nhân viên cần quản lý các thông tin sau: Họ tên, ngày sinh, lương
Công ty cần tính lương cho nhân viên như sau:
Đối với nhân viên sản xuất:
Lương=lương căn bản + số sản phẩm * 5.000
Đối nhân viên văn phòng:
lương = số ngày làm việc * 100.000

2. Xây dựng các loại đối tượng sinh viên, học sinh, công nhân, nghệ sĩ, ca sĩ. Viết chương trình cho phép nhập vào một trong các loại đối tượng kể trên. In thông tin đối tượng đó.

3. Tạo một danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng thuộc một trong các loại: sinh viên, học sinh, công nhân, nghệ sĩ, ca sĩ. Viết chương trình cho phép nhập danh sách kể trên, in thông tin của từng đối tượng trong danh sách.

4. Xây dựng lớp biểu diễn khái niệm hình ellipse và hình tròn. Viết chương trình cho phép nhập vào một hình tròn. Vẽ hình tròn đó.

5. Xây dựng các loại đối tượng hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông. Chỉ xét các hình thang, hình bình hành có đáy song song với trục hoành, chỉ xét hình chữ nhật và hình vuông có cạnh song song với trục toạ độ. Viết chương trình cho phép nhập vào một trong các hình kể trên. Vẽ hình đó.

6. Một nông trại chăn nuôi có 3 loại gia súc: bò, cừu, và dê. Mỗi loại gia súc đều có thể sinh con, cho sữa và phát ra tiếng kêu riêng của chúng. Khi đói, các gia súc sẽ phát ra tiếng kêu để đòi ăn. Sau một thời gian chăn nuôi, người chủ nông trại muốn thống kê xem trong nông trại có bao nhiêu gia súc ở mỗi loại, tổng số lit sữa mà tất cả các gia súc của ông đã cho.

Áp dụng kế thừa, xây dựng chương trình cho phép người chủ nông trại nhập vào số lượng gia súc ban đầu ở mỗi loại.

a. Một hôm người chủ nông trại đi vắng, tất cả gia súc trong nông trại đều đói. Hãy cho biết những tiếng kêu nghe được trong nông trại.

b. Chương trình sẽ đưa ra thống kê các thông tin người chủ mong muốn (nêu trên) sau một lứa sinh và một lược cho sữa của tất cả gia súc. Biết rằng:

Tất cả gia súc ở mỗi loại đều sinh con.

  • Số lượng sinh của mỗi gia súc là ngẫu nhiên.
  • Tất cả gia súc ở mỗi loại đều cho sữa.
  • Số lit sữa mỗi gia súc cho là ngẫu nhiên nhưng trong giới hạn sau:
    • Bò: 0 – 20 lít.
    • Cừu: 0 – 5 lít.
    • Dê: 0 – 10 lít.

Danh sách các bài giải

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.


Tải bài giải 1

Tải bài giải 2,3

Tải bài giải 4

Tải bài giải 5

Tải bài giải 6

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!