Để giúp các bạn nâng cao kỹ năng và tư duy lập trình, chúng tôi sẽ ẩn các bài giải để bạn tự code trước khi xem nó.

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.

Lưu ý: Chỉ xem bài giải khi:

  • Bạn quá bí và không nghĩ ra được các giải
  • Bạn đã làm xong và muốn kiểm tra kết quả
  • Bạn đã làm xong và muốn xem cách tốt hơn
  1. Nhập vào 1 số x <1000000. Nếu x là số chính phương thì xuất ra số x, nếu x không phải số chính phương thì xuất ra số chính phương gần x nhất.

Bài giải

2. Viết chương trình cho phép: Nhập vào một số nguyên n, in ra số đảo ngược của số nguyên vừa nhập vào.


Bài giải

3. Giải phương trình bật nhất


Bài giải

4. Tính Căn Bậc Hai Theo Phương Pháp Lặp Newton


Bài giải

5. Nhập vào 10 phần tử và sắp xếp tăng dần


Bài giải

6. Chương trình quản lý sinh viên bằng C++


Bài giải

7. Giải phương trình bậc 2


Bài giải

8. Viết chương trình về kiểm tra ma phương và tính tổng


Bài giải

9. Tính tổng 2 ma trận


Bài giải

10. Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi


Bài giải

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!