Cafedev chia sẻ về một màu thập lục phân được chỉ định với: #RRGGBB, trong đó các số nguyên thập lục phân RR (đỏ), GG (xanh lá cây) và BB (xanh dương) chỉ định các thành phần của màu.

1. Giá trị HEX

Trong HTML, một màu có thể được chỉ định bằng cách sử dụng giá trị thập lục phân ở dạng:

rrggbb

Trong đó rr (đỏ), gg (xanh lá cây) và bb (xanh lam) là các giá trị thập lục phân trong khoảng từ 00 đến ff (giống như số thập phân 0-255).

Ví dụ: # ff0000 được hiển thị màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (ff) và hai màu còn lại (xanh lục và xanh lam) được đặt thành 00.

Một ví dụ khác, # 00ff00 được hiển thị là màu xanh lá cây, vì màu xanh lá cây được đặt thành giá trị cao nhất của nó (ff) và hai màu khác (đỏ và xanh lam) được đặt thành 00.

Để hiển thị màu đen, đặt tất cả các tham số màu thành 00, như sau: # 000000.

Để hiển thị màu trắng, đặt tất cả các tham số màu thành ff, như thế này: #ffffff.

Thử nghiệm bằng cách trộn các giá trị HEX như bên dưới:

#ff0000
#0000ff
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd
<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<div style="background-color:#ff0000;">#ff0000</div>
<div style="background-color:#0000ff;">#0000ff</div>
<div style="background-color:#3cb371;">#3cb371</div>
<div style="background-color:#ee82ee;">#ee82ee</div>
<div style="background-color:#ffa500;">#ffa500</div>
<div style="background-color:#6a5acd;">#6a5acd</div>

Copy and chạy code

2. Màu xám

Các sắc thái của màu xám thường được xác định bằng các giá trị bằng nhau cho cả ba tham số:

#404040
#686868
#a0a0a0
#bebebe
#dcdcdc
#f8f8f8
<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<div style="background-color:#404040;">#404040</div>
<div style="background-color:#686868;">#686868</div>
<div style="background-color:#A0A0A0;">#a0a0a0</div>
<div style="background-color:#BEBEBE;">#bebebe</div>
<div style="background-color:#dcdcdc;color:#555555">#dcdcdc</div>
<div style="background-color:#f8f8f8;color:#555555">#f8f8f8</div>

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!