Cafedev chia sẻ về Quy trình trong nhóm kỹ thuật phần mềm, Nó là một tập hợp các quy trình tự động cho phép các chuyên gia và developer DevOps biên dịch, xây dựng và triển khai code của họ một cách đáng tin cậy và hiệu quả trên nền tảng máy tính sản xuất của họ.

Các thành phần phổ biến nhất của một đường ống trong DevOps là tự động hóa xây dựng hoặc tích hợp liên tục, tự động hóa thử nghiệm và tự động hóa triển khai.

Đường ống bao gồm một tập hợp các công cụ được phân loại thành các loại sau như:

 • Kiểm soát nguồn
 • Xây dựng công cụ
 • Container hóa
 • Quản lý cấu hình
 • Giám sát

1. Quá trình tích hợp liên tục

Tích hợp liên tục (CI) là một thực tiễn trong đó các developer có thể kiểm tra code của họ vào một kho lưu trữ do phiên bản kiểm soát nhiều lần mỗi ngày. Các đường ống xây dựng tự động được kích hoạt bởi những kiểm tra này cho phép phát hiện lỗi nhanh chóng và dễ dàng.

Một số lợi ích đáng kể của CI là:

 • Các thay đổi nhỏ dễ dàng tích hợp vào các cơ sở code lớn.
 • Thoải mái hơn để các thành viên khác trong nhóm xem những gì bạn đang làm.
 • Ít sự cố tích hợp hơn cho phép phân phối code nhanh chóng.
 • Lỗi được xác định sớm nên dễ sửa hơn, dẫn đến việc gỡ lỗi ít hơn.

2. Quy trình phân phối liên tục

Phân phối liên tục (CD) là quá trình cho phép các kỹ sư vận hành và developer đưa các bản sửa lỗi, tính năng và thay đổi cấu hình vào sản xuất một cách đáng tin cậy, nhanh chóng và bền vững. Phân phối liên tục mang lại những lợi ích của các đường ống phân phối mã, được thực hiện có thể được thực hiện theo yêu cầu.

Một số lợi ích đáng kể của CD là:

 • Sửa lỗi nhanh hơn và cung cấp các tính năng.
 • CD cho phép nhóm làm việc trên các tính năng và sửa lỗi theo từng đợt nhỏ, có nghĩa là phản hồi của người dùng nhận được nhanh hơn nhiều. Nó làm giảm thời gian và chi phí tổng thể của dự án.

3. Phương pháp DevOps

Chúng ta có một phương pháp luận đã được chứng minh có cách tiếp cận để áp dụng đám mây. Nó bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết để phê duyệt thành công như con người, quy trình và công nghệ, dẫn đến việc tập trung vào các xem xét quan trọng sau:

 • Nhóm: Nhiệm vụ hoặc dự án và quản lý đám mây.
 • Kết nối: Truy cập mạng đám mây công cộng, tại chỗ và kết hợp.
 • Tự động hóa: Cơ sở hạ tầng dưới dạng code, viết kịch bản cho việc điều phối và triển khai tài nguyên.
 • Quy trình khởi động: Cách dự án bắt đầu trên đám mây.
 • Môi trường dự án: TEST, DEV, PROD (triển khai, thử nghiệm và sản xuất giống hệt nhau).
 • Dịch vụ dùng chung: Các khả năng chung do doanh nghiệp cung cấp.
 • Quy ước đặt tên: Khía cạnh quan trọng để theo dõi việc sử dụng tài nguyên và thanh toán.
 • Định nghĩa các vai trò chuẩn trong các Nhóm: Quyền truy cập tài nguyên theo chức năng công việc.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!