Cafedev chia sẻ cho ace đầy đủ các bài tập thực thực hành từ cơ bản tới nâng cao, thông qua các bài này chúng ta chắc chắn sẽ thành thạo các thao tác cũng như xử lý trên excel.

Sau đây, danh sách các bài tập cafedev đã tổng hợp và chọn lọc nhằm giúp mọi người nâng cao kỹ năng của mình một cách nhanh nhất.

1. Danh sách các bài tập Excel cơ bản

 • Bài tập hàm Vlookup Bài tập hàm IF Bài tập hàm SUMIFS Bài tập hàm COUNTIF
 • Bài tập hàm Mid, Right, Left
 • Bài tập hàm Min, Max, Average Bài tâp hàm lấy số nguyên (Int) và số dư (mod)
 • Bài tập hàm thời gian: Day, week, month
 • Bài tập hàm xếp hạng Rank
 • Bài tập về lập báo cáo tình hình doanh thu Câu lạc bộ
 • Bài tập hàm excel cơ bản: Toán tử, Logic và Số học
 • Bài tập về thời gian: Tách số tuần và số ngày
 • Bài tập cơ bản số 9: Lập bảng kê nhập xuất nông sản
 • Bài tập cơ bản số 10: Lập báo cáo doanh thu trên excel
 • Bài tập nâng cao: Lập bảng kê nhập hàng/ nguyên vật liệu
 • Bài tập về Quản lý cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ
 • Bài tập Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh
 • Bài tập vẽ biểu đồ trong excel
 • Bài tập về tính toán trên nhiều sheet: Tính tổng đơn giản

Link tải bài tập cơ bản

2. Danh sách các bài tập Excel nâng cao

 • Bài tập hàm excel nâng cao: Kết hợp nhiều hàm Vlookup Hlookup Match Index IF
 • Bài tập hàm vlookup nâng cao ứng dụng cho việc lập báo cáo bán hàng thực tế
 • Bài tập về Hàm hlookup kết hợp hàm left, value
 • Bài tập hàm IF lồng nhiều hàm IF
 • Bài tập hàm IF kết hợp hàm And và hàm OR Bài tập nâng cao hàm xử lý chuỗi trong excel
 • Bài tập số 8 Tổng hợp tiêu thụ nhiên liệu

Link tải bài tập nâng cao

Chúc ace thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!