Nhánh(branch) là một phiên bản của kho lưu trữ khác với dự án làm việc chính. Nó là một tính năng có sẵn trong hầu hết các hệ thống điều khiển phiên bản hiện đại. Một dự án Git có thể có nhiều nhánh. Các nhánh này là con trỏ trỏ đến ảnh chụp nhanh các thay đổi của bạn. Khi bạn muốn thêm một tính năng mới hoặc sửa lỗi, bạn sẽ sinh ra một nhánh mới để tóm tắt các thay đổi của mình. Vì vậy, rất phức tạp để hợp nhất code không ổn định với cơ sở code chính và cũng tạo điều kiện cho bạn xóa lịch sử tương lai của mình trước khi hợp nhất với nhánh chính.

1. Git Master Branch

Nhánh chính(master Branch) là một nhánh mặc định trong Git. Nó được khởi tạo khi lần đầu tiên thực hiện commit trên dự án. Khi bạn thực hiện lần commit đầu tiên, bạn sẽ được cấp một nhánh chính cho điểm commit bắt đầu. Khi bạn bắt đầu thực hiện một commit, thì con trỏ nhánh chính sẽ tự động di chuyển về phía trước. Một kho lưu trữ chỉ có thể có một nhánh chính.

Lưu ý: Với git thì nhánh chính là master, nhưng với github thì nhánh chính đã đổi thành main

Nhánh chính là nhánh mà tất cả các thay đổi cuối cùng được hợp nhất trở lại. Nó có thể được gọi là phiên bản làm việc chính thức của dự án của bạn.

2. Hoạt động với branch

Chúng ta có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên các nhánh Git. Lệnh git branch cho phép bạn tạo , liệt kê , đổi tênxóa các nhánh. Nhiều thao tác trên các chi nhánh được áp dụng bằng lệnh git checkout và git merge. Vì vậy, nhánh git được tích hợp chặt chẽ với các lệnh git checkoutgit merge .

Các hoạt động có thể được thực hiện trên một nhánh:

Tạo nhánh

Bạn có thể tạo một nhánh mới với sự trợ giúp của lệnh git branch . Lệnh này sẽ được sử dụng như:

Cú pháp:

git branch  < tên nhánh > 

Đầu ra:

Lệnh này sẽ tạo nhánh B1 cục bộ trong thư mục Git.

Liệt kê các nhánh

Bạn có thể Liệt kê tất cả các nhánh có sẵn trong kho lưu trữ của mình bằng cách sử dụng lệnh sau.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh git branch – list hoặc git branch để liệt kê các nhánh có sẵn trong kho.

Cú pháp:

git branch --list  

hoặc là

git branch 

Đầu ra:

Ở đây, cả hai lệnh đều liệt kê các nhánh có sẵn trong kho lưu trữ. Biểu tượng * đại diện cho nhánh hiện đang hoạt động.

Xóa nhánh

Bạn có thể xóa nhánh đã chỉ định. Đó là một hoạt động an toàn. Trong lệnh này, Git ngăn bạn xóa nhánh nếu nó có các thay đổi chưa được hợp nhất. Dưới đây là lệnh để thực hiện việc này.

Cú pháp:

git branch -d <tên nhánh > 

Đầu ra:

Lệnh này sẽ xóa nhánh B1 hiện có khỏi kho lưu trữ.

Lệnh git branch d có thể được sử dụng ở hai định dạng. Một dạng của lệnh này là git branch D . Lệnh ‘ git branch D ‘ được sử dụng để xóa nhánh được chỉ định.

git branch -D < tên nhánh > 

Xóa nhánh từ xa

Bạn có thể xóa một nhánh từ xa khỏi ứng dụng Git trên máy tính để bàn. Lệnh dưới đây được sử dụng để xóa một nhánh từ xa:

Cú pháp:

git push origin -delete < tên nhánh > 

Đầu ra:

Như bạn có thể thấy trong đầu ra ở trên, nhánh từ xa có tên là branch2 từ tài khoản GitHub của tôi đã bị xóa.

Chuyển nhánh

Git cho phép bạn chuyển đổi giữa các nhánh mà không cần thực hiện commit. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai nhánh bằng lệnh git checkout . Để chuyển đổi giữa các nhánh, lệnh dưới đây được sử dụng:

git checkout < tên nhánh > 

Chuyển từ nhánh chính

Bạn có thể chuyển từ cái chính sang bất kỳ nhánh nào khác có sẵn trên kho lưu trữ của bạn mà không cần thực hiện bất kỳ commit nào.

Cú pháp:

git checkout < tên nhánh > 

Đầu ra:

Như bạn có thể thấy trong đầu ra, các nhánh được chuyển từ nhánh chính(master) sang nhánh4(branch4) mà không thực hiện bất kỳ commit nào.

Chuyển sang nhánh chính

Bạn có thể chuyển sang nhánh chính từ bất kỳ nhánh nào khác với sự trợ giúp của lệnh dưới đây.

Cú pháp:

git branch -m master 

Đầu ra:

Như bạn có thể thấy trong đầu ra ở trên, các nhánh được chuyển từ branch4 sang nhánh chính(master) mà không thực hiện bất kỳ commit nào.

Đổi tên nhánh

Chúng ta có thể đổi tên nhánh với sự trợ giúp của lệnh git branch . Để đổi tên một nhánh, hãy sử dụng lệnh dưới đây:

Cú pháp:

git branch -m < tên nhánh cũ > < tên nhánh mới > 

Đầu ra:

Như bạn có thể thấy trong đầu ra ở trên, nhánh4 được đổi tên thành đổi tên làB1 .

Hợp nhất nhánh

Git cho phép bạn hợp nhất nhánh kia với nhánh đang hoạt động. Bạn có thể hợp nhất hai nhánh với sự trợ giúp của lệnh git merge . Lệnh dưới đây được sử dụng để hợp nhất các nhánh:

Cú pháp:

git merge < tên nhánh > 

Đầu ra:

Từ kết quả trên, bạn có thể thấy rằng các bậc thầy về merge nhánhvới renamedB1 . Vì tôi đã không thực hiện commit trước khi hợp nhất, nên kết quả hiển thị là đã cập nhật.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!