Bài viết này cafedev sẽ  thảo luận về các cách để gán giá trị cho các biến trong python để các bạn hình dung được nó giống/khác với các ngôn ngữ khác như thế nào..

1. Phương pháp 1: Phương pháp khởi tạo trực tiếp

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using Direct Initialisation Method
 
# initialising variable directly
a = 5
 
# printing value of a
print ("The value of a is: " + str(a))

Kết quả

The value of a is: 5

2. Phương pháp 2: Sử dụng toán tử có điều kiện (? 🙂

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using Conditional Operator
 
# Initialising variables using Conditional Operator
a = 1 if 20 > 10 else 0
 
# Printing value of a
print("The value of a is: " , str(a))
 

Kết quả

The value of a is: 1

3. Lót một lớp if-else thay vì Toán tử có điều kiện (? 🙂 trong Python

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using One liner if-else
 
# initialising variable using Conditional Operator
# a = 20 > 10 ? 1 : 0 is not possible in Python
# Instead there is one liner if-else
a = 1 if 20 > 10 else 0
 
# printing value of a
print ("The value of a is: " + str(a))

Kết qủa

The value of a is: 1

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!