Tiếp theo phần 1, Cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập thực hành sql server nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong thực tế.

Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao cho ace.

1. Đề bài

Chúng ta sẽ lấy dữ liệu bản ở phần một tại đây.

Câu 16: Cho biết danh sách các môn học trên 40 tiết có tên bằng đầu bằng chữ T

Câu 17: Liet ke những sinh vien tu 22 tuổi trở lên khoa ‘Cong Nghe Thong Tin’ va khoa ‘Dien Tu Vien Thong’

Câu 18: Cho biết tên khoa không có SInh Viên

Câu 19: Cho biết danh sách sinh viên chưa học môn nào, thông tin gom Ho, Ten, Ngay sinh, Ten khoa

Câu 20: Cho biết danh sách sinh viên đã học môn có mã AV, sap giam dan theo ngay sinh. Thong tin hiển thị gồm MASV,HOSV,TENSV,NGAYSINH,ten KHOA

Câu 21: Cho biết tên sinh viên điểm cao nhất

Câu 22: Cho biết sinh viên rớt môn CSDL

Câu 23: Cho biết sinh viên rớt môn CSDL lần một mà chưa thi lại lần 2

Câu 24: Đếm số lượng sinh viên khoa Quan Tri Kinh Doanh

Câu 25: Đếm số lượng sinh của từng khoa

Câu 26: Cho biết tên khoa có Sinh viên đông nhất

Câu 27: Cho biết điểm thấp nhất của mỗi môn học

Câu 28: Cho biết tên môn nào chưa có SV học

Câu 29: Cho biết điểm trung bình lần thi thứ nhất của sinh viên S004

Câu 30: Cho biết điểm trung bình, điểm lớn nhất, nhỏ nhất của từng SV, với thông tin: MASV,HOSV,TENSV,NGAYSINH,ten KHOA

2. Bài giải


Xem bài giải

Tiếp phần 2

3. Series lý thuyết ôn tập

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

🔥🔥🔥 Hãy ủng hộ Cafedev bằng những rating 5 sao ở đây🔥🔥🔥
[Tổng: 0 Trung bình: 0]