Chào ace,nhằm giúp anh em nâng cao kiến thức và kỹ năng về lập trình SQL đồng thời hỗ trợ anh em vượt qua kỳ thi SQL một cách tự tin và dễ dàng nhất. Cafedev tiếp tục chia sẻ thêm bộ đề mới với khá nhiều câu hỏi bài tập SQL mới lạ.

Nếu ace nào chưa biết các bộ bài tập và tài liệu hay về sql thì có thể tham khảo đây.

Nội dung tổng quát của đề

1. Phần cơ bản

  1. Tạo bản, thêm dữ liệu, tạo các ràng buộc, thay đổi cấu trúc bảng – QuanLyGiaoVu (Phần I, câu 1 đến câu 8).
  2. Thêm ràng buộc check và thực hiện các câu truy vấn đơn giản – QuanLyGiaoVu (Phần I câu 11 đến câu 14, phần III câu 1 đến câu 5.).
  3. Truy vấn con – QuanLyGiaoVu (Phần II câu 1 đến 4, phần III câu 6 đến câu 14.).

2. Phần nâng cao

  1. Truy vấn phức tạp và phép chia – QuanLyGiaoVu (Phần III câu 15 đến câu 35.).
  2. Trigger thêm ràng buộc toàn vẹn cho dữ liệu – QuanLyGiaoVu (Phần I câu 9, 10, 15 đến câu 24.).

Nơi tải đề bài

3. Phần bài giải


Xem bài giải

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

🔥🔥🔥 Hãy ủng hộ Cafedev bằng những rating 5 sao ở đây🔥🔥🔥
[Tổng: 0 Trung bình: 0]