Cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập thực hành Stored Procedures nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong thực tế.

Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao cho ace.

1. Đề bài

Cho cơ sở dữ liệu quanlythuctap

Sv(sv, ht, ns, que, hl)

Dt(dt, tdt, cn, kp)

Sd(sv, dt, ntt, km, kq)

Dùng query để tạo và thực thi các procedure sau

  1. Hiển thị thông tin sinh viên có mã số là 01
  2. Hiển thị thông tin sinh viên quê ở TPHCM và có học lực >=8
  3. Hiển thị thông tin sinh viên có quê quán được truyền vào khi chạy
  4. Thêm vào table sinh viên các dữ liệu sau: 10, ‘Nguyễn Văn Tí’, 12/2/1990, Long An, 10
  • Không kiểm tra
  • Kiểm tra khóa chính
  • Kiểm tra học lực

5. Cộng thêm 0.5 điểm học lực cho sinh viên quê ở Bình Phước

  • Không vượt quá 10

6. Hiển thị kinh phí cao nhất của đề tài. Liệt kê các đề tài có kinh phí cao nhất (dùng tham số đầu ra)

7. Thêm dữ liệu vào table sd. Nếu sv hoặc dt bị trống thì không cho thêm vào.

8. Thêm dữ liệu vào table sd. Nếu sv hoặc dt không tồn tại trong table sv và dt thì không cho thêm vào.

9. Thêm một đề tài vào table dt. Hiển thị các đề tài có kinh phí lớn hơn đề tài vừa thêm vào.

10. Hiển thị những sinh viên thực tập kém nhất lớp. Các đề tài có sinh viên học kém nhất lớp tham gia.

11. Thêm một dữ liệu vào table sd. Kiểm tra nếu dt vừa thêm vào đã được chọn hơn 4 lần thì không cho nhập vào dữ liệu.

2. Bài giải


Bài giải

3. Series lý thuyết ôn tập

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

🔥🔥🔥 Hãy ủng hộ Cafedev bằng những rating 5 sao ở đây🔥🔥🔥
[Tổng: 0 Trung bình: 0]